Списки вступників

 Вступники на базі атестату, які складають творчий конкурс

22. Дизайн

23. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

191.Архітектура та містобудування

 

Вступники на базі молодшого спеціаліста

Факультет автоматизації і інформаційних технологій

Денна форма

Заочна форма

015. Професійна освіта. Машинобудування (ПНМ) ПНМ   зПНМ
015. Професійна освіта. Комп’ютерні технології (ПНК)  ПНК

‑–

122. Комп’ютерні науки. Комп’ютерні науки (КН)  КН

‑–

123. Комп’ютерна інженерія. Комп’ютерні системи та мережі (КСМ)  КСМ

‑–

125. Кібербезпека. Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС) БІКС 

‑–

131. Прикладна механіка. Інженерна механіка (ІнжМех)

‑–

зІнжМех
131. Прикладна механіка. Інженерія логістичних систем (ІЛС)

‑–

133. Галузеве машинобудування. Галузеве машинобудування (МАШ)  МАШ

‑–

141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (ЕСА)  ЕСА
151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Автоматизоване управління технологічними процесами (АУТП)  АУТП зАУТП 

Архітектурний факультет

Денна форма

Заочна форма

022. Дизайн. Дизайн (Диз)  Диз

‑–

023. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Образотворче мистецтво (ОМ) ОМ

‑–

191. Архітектура та містобудування. Архітектура (АРХ) АРХ

‑–

Будівельний факультет

Денна форма

Заочна форма

051. Економіка. Економіка підприємства (ЕП) ЕП

071. Облік і оподаткування. Облік і аудит (ОіА)  ОіА

‑–

073. Менеджмент. Менеджмент організацій і адміністрування (МОіА)   МО  зМО
192. Будівництво та цивільна інженерія. Будівництво та цивільна інженерія (Промислове та цивільне будівництво, Міське будівництво та господарство, Автомобільні дороги та аеродроми)  БУД зБУД 

Будівельно-технологічний факультет

Денна форма

Заочна форма

076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Товарознавство і комерційна діяльність (ТКД)  ТКД зТКД 
192. Будівництво та цивільна інженерія. Будівництво та цивільна інженерія (Технології будівельних виробів, конструкцій і матеріалів)  ТБКВМ зТБКВМ

Факультет геоінформаційних систем і управління територіями

Денна форма

Заочна форма

193. Геодезія та землеустрій. Геодезія та землеустрій (Геодезія, Геоінформаційні системи та технології, Землевпорядкування і кадастр, Оцінка землі та нерухомого майна)  ГКЗ  зГКЗ
242. Туризм. Туризм (Тур)  —

‑–

Факультет інженерних систем та екології

Денна форма

Заочна форма

101. Екологія. Екологія та охорона навколишнього середовища (ЕКБ) ЕКБ зЕКБ 
144. Теплоенергетика. Теплоенергетика (Тен) ТЕН

‑–

192. Будівництво та цивільна інженерія. Будівництво та цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення, Гідротехнічне будівництво, Теплогазопостачання і вентиляція) ТВ

ВВ

зТВ

зВВ 

 

 Вступники на ступінь магістра

Факультет автоматизації і інформаційних технологій

Денна форма

Заочна форма

015. Професійна освіта. Машинобудування (ПНМ) ПНМ   —
015. Професійна освіта. Комп’ютерні технології (ПНК) ПНК  —
073. Менеджмент. Управління проектами (УП_Мен)  УП_Мен  зУП_Мен
122. Комп’ютерні науки. Управління проектами (УП_КН)  УП_КН зУП_КН 
122. Комп’ютерні науки. Комп’ютерні науки (ІУСТ, КН) ІУСТ   —
123. Комп’ютерна інженерія. Комп’ютерні системи та мережі (КСМ) КСМ   —
125. Кібербезпека. Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС)  БІКС  —
126. Інформаційні системи та технології. Інформаційні системи та технології (ІТЕП)  ІТЕП  —
131. Прикладна механіка. Інженерна механіка (ІнжМех)

‑–

 —
131. Прикладна механіка. Інженерія логістичних систем (ІЛС)

‑–

133. Галузеве машинобудування. Галузеве машинобудування (МАШ) МАШ  зМАШ 
141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (ЕСА) ЕСА 
151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Автоматизоване управління технологічними процесами (АУТП)  АУТП зАУТП

Архітектурний факультет

Денна форма

Заочна форма

023. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Образотворче мистецтво (ОМ)  ОМ

‑–

191. Архітектура та містобудування. Архітектура будівель і споруд (АБС)    АБС , АБС_веч.

‑–

191. Архітектура та містобудування. Дизайн архітектурного середовища (ДАС)  ДАС

‑–

191. Архітектура та містобудування. Містобудування (МБ)  МБ

‑–

Будівельний факультет

Денна форма

Заочна форма

051. Економіка. Економіка підприємства (ЕП)  ЕП

‑–

071. Облік і оподаткування. Облік і аудит (ОіА)  —

‑–

073. Менеджмент. Менеджмент організацій і адміністрування (МОіА)  МО зМО
192. Будівництво та цивільна інженерія. Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)  ПЦБ зПЦБ 
192. Будівництво та цивільна інженерія. Міське будівництво та господарство (МБГ) МБГ   зМБГ
192. Будівництво та цивільна інженерія. Автомобільні дороги та аеродроми (АДА)  АДА

Будівельно-технологічний факультет

Денна форма

Заочна форма

076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Товарознавство і комерційна діяльність (ТКД) ТКД  зТКД
192. Будівництво та цивільна інженерія. Технології будівельних виробів, конструкцій і матеріалів (ТБКВМ) ТБКВМ  зТБКВМ

Факультет геоінформаційних систем і управління територіями

Денна форма

Заочна форма

193. Геодезія та землеустрій. Геодезія (ГД) ГД  зГД 
193. Геодезія та землеустрій. Геоінформаційні системи та технології (ГіСТ) ГіСТ 
193. Геодезія та землеустрій. Землевпорядкування і кадастр (ЗіК) ЗіК  зЗіК
193. Геодезія та землеустрій. Оцінка землі та нерухомого майна (ОЗНМ) ОЗНМ

‑–

Факультет інженерних систем та екології

Денна форма

Заочна форма

101. Екологія. Екологія та охорона навколишнього середовища (ЕКБ)  ЕКБ  зЕКБ
144. Теплоенергетика. Теплоенергетика (ЕМ)

‑–

192. Будівництво та цивільна інженерія. Водопостачання та водовідведення (ВВ)  ВВ зВВ 
192. Будівництво та цивільна інженерія. Гідротехнічне будівництво (ГБ)

‑–

192. Будівництво та цивільна інженерія. Теплогазопостачання і вентиляція (ТВ)  ТВ  зТВ

 

Translate »