Списки рекомендованих на бюджет після школи

Рекомендовані на спеціальність 192 “Будівництво та цивільна інженерія” Денна Заочна

 Факультет автоматизації і інформаційних технологій

Денна форма

Заочна форма

015. Професійна освіта. Машинобудування (ПНМ) ПНМ   зПНМ
015. Професійна освіта. Комп’ютерні технології (ПНК)  ПНК

‑–

122. Комп’ютерні науки. Комп’ютерні науки (КН)  КН

‑–

123. Комп’ютерна інженерія. Комп’ютерні системи та мережі (КСМ)  КСМ

‑–

125. Кібербезпека. Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС) БІКС 

‑–

131. Прикладна механіка. Інженерна механіка (ІнжМех)

‑–

зІнжМех
131. Прикладна механіка. Інженерія логістичних систем (ІЛС) ІЛС

‑–

133. Галузеве машинобудування. Галузеве машинобудування (МАШ)  МАШ

‑–

141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (ЕСА)  ЕСА
151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Автоматизоване управління технологічними процесами (АУТП)  АУТП зАУТП 

Архітектурний факультет

Денна форма

Заочна форма

022. Дизайн. Дизайн (Диз)  Диз

‑–

023. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Образотворче мистецтво (ОМ) ОМ

‑–

191. Архітектура та містобудування. Архітектура (АРХ) АРХ

‑–

Будівельний факультет

Денна форма

Заочна форма

051. Економіка. Економіка підприємства (ЕП) ЕП

071. Облік і оподаткування. Облік і аудит (ОіА)  ОіА

‑–

073. Менеджмент. Менеджмент організацій і адміністрування (МОіА)   МО  зМО
192. Будівництво та цивільна інженерія. Будівництво та цивільна інженерія (Промислове та цивільне будівництво, Міське будівництво та господарство, Автомобільні дороги та аеродроми)  

Будівельно-технологічний факультет

Денна форма

Заочна форма

076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Товарознавство і комерційна діяльність (ТКД)  ТКД зТКД 
192. Будівництво та цивільна інженерія. Будівництво та цивільна інженерія (Технології будівельних виробів, конструкцій і матеріалів)

Факультет геоінформаційних систем і управління територіями

Денна форма

Заочна форма

193. Геодезія та землеустрій. Геодезія та землеустрій (Геодезія, Геоінформаційні системи та технології, Землевпорядкування і кадастр, Оцінка землі та нерухомого майна)  ГКЗ  зГКЗ
242. Туризм. Туризм (Тур)  ТУР

‑–

Факультет інженерних систем та екології

Денна форма

Заочна форма

101. Екологія. Екологія та охорона навколишнього середовища (ЕКБ) ЕКБ зЕКБ 
144. Теплоенергетика. Теплоенергетика (Тен) ТЕН

зТЕН

192. Будівництво та цивільна інженерія. Будівництво та цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення, Гідротехнічне будівництво, Теплогазопостачання і вентиляція)

 

Translate »