Накази на зарахування на основі повної загальної середньої освіти

Витяг з наказу про переведення з контракту на вакантні місця державного замовлення на базі ПЗСО

 

Спеціальність 192 “Будівництво та цивільна інженерія” ДеннаЗаочна

Спеціальність 192 “Будівництво та цивільна інженерія” на контракт ДеннаЗаочна, Денна 2, Заочна 2

 

 Факультет автоматизації і інформаційних технологій

Денна форма бюджет Заочна форма бюджет Денна форма контракт Заочна форма контракт
015. Професійна освіта. Машинобудування (ПНМ) ПНМ   зПНМ ПНМ зПНМ
015. Професійна освіта. Комп’ютерні технології (ПНК)  ПНК ‑– ПНК
122. Комп’ютерні науки. Комп’ютерні науки (КН)  КН ‑– КН, КН2
123. Комп’ютерна інженерія. Комп’ютерні системи та мережі (КСМ)  КСМ ‑– КСМ, КСМ2
125. Кібербезпека. Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС) БІКС  ‑– БІКС
131. Прикладна механіка. Інженерна механіка (ІнжМех) ‑– зІнжМех зІнжМех
131. Прикладна механіка. Інженерія логістичних систем (ІЛС) ІЛС ‑– ІЛС
133. Галузеве машинобудування. Галузеве машинобудування (МАШ)  МАШ ‑– МАШ
141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (ЕСА)  ЕСА ЕСА
151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Автоматизоване управління технологічними процесами (АУТП)  АУТП зАУТП  АУТП, АУТП2 зАУТП

Архітектурний факультет

Денна форма бюджет Заочна форма бюджет Денна форма контракт Заочна форма контракт
022. Дизайн. Дизайн (Диз)  Диз ‑– Диз, Диз2
023. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Образотворче мистецтво (ОМ) ОМ ‑– ОМ, ОМ2
191. Архітектура та містобудування. Архітектура (АРХ) АРХ ‑– АРХ, АРХ2

Будівельний факультет

Денна форма бюджет Заочна форма бюджет Денна форма контракт Заочна форма контракт
051. Економіка. Економіка підприємства (ЕП) ЕП ЕП, ЕП2
071. Облік і оподаткування. Облік і аудит (ОіА)  ОіА ‑– ОіА
073. Менеджмент. Менеджмент організацій і адміністрування (МОіА)   МО зМО МО, МО2 зМО
192. Будівництво та цивільна інженерія. Будівництво та цивільна інженерія (Промислове та цивільне будівництво, Міське будівництво та господарство, Автомобільні дороги та аеродроми)  

Будівельно-технологічний факультет

Денна форма бюджет Заочна форма бюджет Денна форма контракт Заочна форма контракт
076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Товарознавство і комерційна діяльність (ТКД)  ТКД зТКД ТКД, ТКД2 зТКД
192. Будівництво та цивільна інженерія. Будівництво та цивільна інженерія (Технології будівельних виробів, конструкцій і матеріалів)

Факультет геоінформаційних систем і управління територіями

Денна форма бюджет Заочна форма бюджет Денна форма контракт Заочна форма контракт
193. Геодезія та землеустрій. Геодезія та землеустрій (Геодезія, Геоінформаційні системи та технології, Землевпорядкування і кадастр, Оцінка землі та нерухомого майна)  ГКЗ  зГКЗ ГКЗ, ГКЗ2 зГКЗ
242. Туризм. Туризм (Тур)  ТУР ‑–  ТУР, ТУР2

Факультет інженерних систем та екології

Денна форма бюджет Заочна форма бюджет Денна форма контракт Заочна форма контракт
101. Екологія. Екологія та охорона навколишнього середовища (ЕКБ) ЕКБ зЕКБ  ЕКБ зЕКБ
144. Теплоенергетика. Теплоенергетика (Тен) ТЕН зТЕН ТЕН зТЕН
192. Будівництво та цивільна інженерія. Будівництво та цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення, Гідротехнічне будівництво, Теплогазопостачання і вентиляція)

 

 

Translate »