Накази на зарахування на базі диплома молодшого спеціаліста

Факультет автоматизації і інформаційних технологій

Денна форма бюджет Заочна форма бюджет Денна форма контракт Заочна форма контракт
015. Професійна освіта. Машинобудування (ПНМ) ПНМ  зПНМ ПНМ  зПНМ
015. Професійна освіта. Комп’ютерні технології (ПНК)  ПНК ‑–  ПНК ‑–
122. Комп’ютерні науки. Комп’ютерні науки (КН)  КН ‑–  КН ‑–
123. Комп’ютерна інженерія. Комп’ютерні системи та мережі (КСМ)  КСМ ‑–  КСМ ‑–
125. Кібербезпека. Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС) БІКС ‑– БІКС ‑–
131. Прикладна механіка. Інженерна механіка (ІнжМех) ‑– зІнжМех ‑– зІнжМех
131. Прикладна механіка. Інженерія логістичних систем (ІЛС) ‑– ‑–
133. Галузеве машинобудування. Галузеве машинобудування (МАШ)  МАШ ‑–  МАШ,  МАШ 2 ‑–
141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (ЕСА)  ЕСА  ЕСА
151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Автоматизоване управління технологічними процесами (АУТП)  АУТП зАУТП  АУТП,

АУТП 2

зАУТП

Архітектурний факультет

Денна форма бюджет Заочна форма бюджет Денна форма контракт Заочна форма контракт
022. Дизайн. Дизайн (Диз)  Диз ‑–  Диз ‑–
023. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Образотворче мистецтво (ОМ) ОМ ‑– ОМ ‑–
191. Архітектура та містобудування. Архітектура (АРХ) АРХ ‑– АРХ,

АРХ 2

‑–

Будівельний факультет

Денна форма бюджет Заочна форма бюджет Денна форма контракт Заочна форма контракт
051. Економіка. Економіка підприємства (ЕП) ЕП ЕП
071. Облік і оподаткування. Облік і аудит (ОіА)  ОіА ‑–  ОіА ‑–
073. Менеджмент. Менеджмент організацій і адміністрування (МОіА)   МО зМО   МО зМО
192. Будівництво та цивільна інженерія. Будівництво та цивільна інженерія (Промислове та цивільне будівництво, Міське будівництво та господарство, Автомобільні дороги та аеродроми)  БУД зБУД  БУД зБУД, зБУД 2

Будівельно-технологічний факультет

Денна форма бюджет Заочна форма бюджет Денна форма контракт Заочна форма контракт
076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Товарознавство і комерційна діяльність (ТКД)  ТКД зТКД  ТКД зТКД
192. Будівництво та цивільна інженерія. Будівництво та цивільна інженерія (Технології будівельних виробів, конструкцій і матеріалів)  ТБКВМ зТБКВМ  ТБКВМ зТБКВМ

Факультет геоінформаційних систем і управління територіями

Денна форма бюджет Заочна форма бюджет Денна форма контракт Заочна форма контракт
193. Геодезія та землеустрій. Геодезія та землеустрій (Геодезія, Геоінформаційні системи та технології, Землевпорядкування і кадастр, Оцінка землі та нерухомого майна)  ГКЗ  зГКЗ

 ГКЗ

 

 зГКЗ,   ГКЗ 2
242. Туризм. Туризм (Тур)  — ‑–  — ‑–

Факультет інженерних систем та екології

Денна форма бюджет Заочна форма бюджет Денна форма контракт Заочна форма контракт
101. Екологія. Екологія та охорона навколишнього середовища (ЕКБ) ЕКБ зЕКБ ЕКБ зЕКБ
144. Теплоенергетика. Теплоенергетика (Тен) ТЕН ‑– ТЕН ‑–
192. Будівництво та цивільна інженерія. Будівництво та цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення, Гідротехнічне будівництво, Теплогазопостачання і вентиляція) ТВ

ВВ

зТВ

зВВ

ТВ

ВВ

зТВ, зТВ2

зВВ

 

Translate »