Інформація для студентів КНУБА щодо паралельного навчання

ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ КНУБА  ВСІХ КУРСІВ І ФОРМ НАВЧАННЯ!

Ви маєте можливість отримати другу вищу освіту за іншою спеціальністю та іншою формою навчання,  вступивши на ІІ курс КНУБА

в період проходження вступної кампанії 2018 року!

Одночасне здобуття другої вищої освіти розширить та поглибить Ваші теоретичні знання та  практичні навички, що дозволить  підвищити Вашу конкурентоспроможність на ринку праці України та світу.

          Згідно з Правилами прийому на навчання до КНУБА в 2018 р.  (п.п.3.8 пункту 3) студенти, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра у КНУБА  можуть вступати на ІІ курс для здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю та іншою формою навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

Для вступу необхідно подати наступні документи:

  • довідку про навчання (із зазначенням курсу, форми навчання, фінансування та висновку, щодо виконання навчального плану (в повному обсязі/ заборгованості немає, тощо);
  • копію залікової книжки чи індивідуального навчального плану студента (печатка, підпис керівника установи) або витяг із залікової книжки (завірений у встановленому порядку).

 

В межах ліцензійного обсягу Ви маєте можливість вступити на будь-яку спеціальність у КНУБА (крім спеціальностей архітектурного факультету)

Одночасне здобуття другої вищої освіти студентами КНУБА має переваги:

  • навчання на одній навчальній базі;
  • перезарахування результатів навчання з відповідних дисциплін у КНУБА;
  • розширення можливостей щодо обрання магістерських программ;
  • поглиблення знань зі спеціальностей технічного, економічного та юридичного напрямків, що викладаються в КНУБА.

Запрошуємо всіх бажаючих до приймальної комісії (кімната 122)

 

Додаткову інформацію Ви можете отримати на сайтах та за телефонами:

Контрактний відділ: тел. (044) 241-55-20,245-42-10

Приймальна комісія: тел. (044) 245-46-90

Електронна пошта приймальної комісії:  knubaadmission@knuba.edu.ua

Офіційний веб-сайт КНУБА:  knuba.edu.ua

Офіційний веб-сайт Приймальної комісії: vstup.knuba.edu.ua

Translate »