Накази на зарахування на основі диплома молодшого спеціаліста

Факультет автоматизації і інформаційних технологій

Денна форма бюджет Заочна форма бюджет Денна форма контракт Заочна форма контракт
015. Професійна освіта. Машинобудування (ПНМ)  — ПНМ  зПНМ
015. Професійна освіта. Комп’ютерні технології (ПНК)  — ‑–  — ‑–
122. Комп’ютерні науки. Інформаційні управляючі системи та технології (ІУСТ)  ІУСТ ‑–  ІУСТ ‑–
123. Комп’ютерна інженерія. Комп’ютерні системи та мережі (КСМ)  КСМ ‑–  КСМ ‑–
125. Кібербезпека. Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС)

126. Інформаційні системи та технології. Інформаційні системи та технології (ІСТ)

БІКС

 

‑–

 

БІКС

 

ІСТ

‑–

 

131. Прикладна механіка. Інженерна механіка (ІнжМех) ‑– зІнжМех ‑– зІнжМех
131. Прикладна механіка. Інженерія логістичних систем (ІЛС) ‑– ‑–
133. Галузеве машинобудування. Галузеве машинобудування (ГМ)  ГМ ‑–  ГМ ‑–
141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (ЕСА)  ЕСА  ЕСА
151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Автоматизоване управління технологічними процесами (АУТП)  АУТП

 АУТП

зАУТП

Архітектурний факультет

Денна форма бюджет Заочна форма бюджет Денна форма контракт Заочна форма контракт
022. Дизайн. Промисловий дизайн (ДИЗ)  ДИЗ ‑–  ДИЗ ‑–
023. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Образотворче мистецтво (ОМ) ОМ ‑– ОМ ‑–
191. Архітектура та містобудування. Архітектура (АРХ) АРХ ‑–

АРХ

‑–

Будівельний факультет

Денна форма бюджет Заочна форма бюджет Денна форма контракт Заочна форма контракт
051. Економіка. Економіка підприємства (ЕП) ЕП ЕП
071. Облік і оподаткування. Облік і аудит (ОіА)  ОіА ‑–  ОіА ‑–
073. Менеджмент. Менеджмент організацій і адміністрування (МО)   МО зМО   МО зМО
192. Будівництво та цивільна інженерія. Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ) ПЦБ зПЦБ  ПЦБ зПЦБ

Будівельно-технологічний факультет

Денна форма бюджет Заочна форма бюджет Денна форма контракт Заочна форма контракт
076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Товарознавство і комерційна діяльність (ТКД) ТКД  ТКД зТКД
192. Будівництво та цивільна інженерія. Будівництво та цивільна інженерія (Технології будівельних виробів, конструкцій і матеріалів)  ТБКВМ  ТБКВМ зТБКВМ

Факультет геоінформаційних систем і управління територіями

Денна форма бюджет Заочна форма бюджет Денна форма контракт Заочна форма контракт
193. Геодезія та землеустрій. Геодезія та землеустрій (Геодезія, Геоінформаційні системи та технології, Землевпорядкування і кадастр, Оцінка землі та нерухомого майна)  ГКЗ  —

 ГКЗ

 

зГКЗ
242. Туризм. Туризм (Тур)  — ‑–  Тур ‑–

Факультет інженерних систем та екології

Денна форма бюджет Заочна форма бюджет Денна форма контракт Заочна форма контракт
101. Екологія. Екологія та охорона навколишнього середовища (ЕКБ) ЕКБ зЕКБ
144. Теплоенергетика. Теплоенергетика (Тен) ТЕН ‑– ТЕН ‑–
192. Будівництво та цивільна інженерія. Будівництво та цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення, Гідротехнічне будівництво, Теплогазопостачання і вентиляція)

ТВ,ВВ,ГБ

 

 

ТВ,ВВ,ГБ

зТВ, зВВ, зГБ

Факультет урбаністики та просторового планування

Денна форма бюджет Заочна форма бюджет Денна форма контракт Заочна форма контракт
192. Будівництво та цивільна інженерія. (Міське будівництво та господарство)(Автомобільні дороги та аеродроми) АДА,МБГ АДА,МБГ зАДА, зМБГ
Translate »