Накази на зарахування для здобуття ступеня магістра

Факультет автоматизації і інформаційних технологій

Денна форма бюджет Заочна форма бюджет Денна форма контракт Заочна форма контракт
015. Професійна освіта. Машинобудування (ПНМ) ПНМ  — ПНМ  —
015. Професійна освіта. Комп’ютерні технології (ПНК) ПНК  — ПНК  —
073. Менеджмент. Управління проектами (УП_Мен)  УП_Мен  —  УП_Мен зУП_Мен
122. Комп’ютерні науки. Управління проектами (УП_КН)  УП_КН  УП_КН зУП_КН
122. Комп’ютерні науки. Комп’ютерні науки (ІУСТ, КН) ІУСТ  — ІУСТ  —
123. Комп’ютерна інженерія. Комп’ютерні системи та мережі (КСМ) КСМ  — КСМ  —
125. Кібербезпека. Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС)  БІКС  —  БІКС  —
126. Інформаційні системи та технології. Інформаційні системи та технології (ІСТ)  ІСТ  —  ІСТ  —
131. Прикладна механіка. Інженерна механіка (ІнжМех) ‑–  — ‑–  —
131. Прикладна механіка. Інженерія логістичних систем (ІЛС) ІЛС ‑– ІЛС зІЛС
133. Галузеве машинобудування. Галузеве машинобудування (ГМ) ГМ зГМ ГМ зГМ
141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (ЕСА) ЕСА ЕСА зЕСА
151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Автоматизоване управління технологічними процесами (АУТП)  АУТП зАУТП  АУТП зАУТП

Архітектурний факультет

Денна форма бюджет Заочна форма бюджет Денна форма контракт Заочна форма контракт
023. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Образотворче мистецтво (ОМ)  ОМ ‑–  ОМ ‑–
191. Архітектура та містобудування. Архітектура будівель і споруд (АБС)  АБС ‑–  АБС АБС (вечірня)
191. Архітектура та містобудування. Дизайн архітектурного середовища (ДАС)  ДАС ‑–  ДАС ‑–
191. Архітектура та містобудування. Містобудування (МБ)  МБ ‑–  МБ ‑–

Будівельний факультет

Денна форма бюджет Заочна форма бюджет Денна форма контракт Заочна форма контракт
051. Економіка. Економіка підприємства (ЕП)  ЕП ‑–  ЕП зЕП
071. Облік і оподаткування. Облік і аудит (ОіА)  ОіА ‑– ОіА ‑–
073. Менеджмент. Менеджмент організацій і адміністрування (МОіА)  МО  МО зМО
192. Будівництво та цивільна інженерія. Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)

 ПЦБ

ПЦБ(наук)

зПЦБ  ПЦБ зПЦБ

Будівельно-технологічний факультет

Денна форма бюджет Заочна форма бюджет Денна форма контракт Заочна форма контракт
076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Товарознавство і комерційна діяльність (ТКД) ТКД ТКД  зТКД
192. Будівництво та цивільна інженерія. Технології будівельних виробів, конструкцій і матеріалів (ТБКВМ)

ТБКВМ

ТБКВМ(наук)

зТБКВМ ТБКВМ зТБКВМ

Факультет геоінформаційних систем і управління територіями

Денна форма бюджет Заочна форма бюджет Денна форма контракт Заочна форма контракт
193. Геодезія та землеустрій. Геодезія (ГД) ГД ГД зГД
193. Геодезія та землеустрій. Геоінформаційні системи та технології (ГіСТ) ГіСТ ГіСТ
193. Геодезія та землеустрій. Землевпорядкування і кадастр (ЗіК) ЗіК ЗіК зЗіК
193. Геодезія та землеустрій. Оцінка землі та нерухомого майна (ОЗНМ) ОЗНМ ‑– ОЗНМ ‑–

Факультет інженерних систем та екології

Денна форма бюджет Заочна форма бюджет Денна форма контракт Заочна форма контракт
101. Екологія. Екологія та охорона навколишнього середовища (ЕКБ)  ЕКБ  зЕКБ  ЕКБ  зЕКБ
144. Теплоенергетика. Теплоенергетика (ЕМ) ‑– ‑–
192. Будівництво та цивільна інженерія. Водопостачання та водовідведення (ВВ)

 ВВ

ВВ(наук)

зВВ  ВВ зВВ
192. Будівництво та цивільна інженерія. Гідротехнічне будівництво (ГБ) ГБ ‑–  ГБ зГБ
192. Будівництво та цивільна інженерія. Теплогазопостачання і вентиляція (ТВ)

 ТВ

ТВ(наук)

 зТВ  ТВ  зТВ

Факультет урбаністики та просторового планування

Денна форма бюджет Заочна форма бюджет Денна форма контракт Заочна форма контракт
192. Будівництво та цивільна інженерія. Міське будівництво та господарство (МБГ)

МБГ

МБГ(наук)

 зМБГ МБГ  зМБГ
192. Будівництво та цивільна інженерія. Автомобільні дороги та аеродроми (АДА)  —  АДА
Translate »