Нормативні документи

Положення про розподіл місць державного замовлення між факультетами, які готують фахівців в рамках однієї спеціальності

Умови прийому до ВНЗ у 2017 році

Корисна інформація (сайт МОН)

Витяг з ліцензії на надання освітньої послуги:  Титульна сторінкаВитяг

Правила прийому до КНУБА 2017 зі змінами (з таблицями та додатками)

Таблиця 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей

Таблиця 2. Вступ для здобуття молодшого бакалавра

Таблиця 3. Вступ на базі молодшого спеціаліста

Таблиця 4. Вступ для здобуття магістра

Таблиця 5. Перелік конкурсних предметів ЗНО

Положення про приймальну комісію

Правила прийому до аспірантури/докторантури

Пропозиції щодо максимальних обсягів державного замовлення в 2017 році

Порядок прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України

Порядок прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення)

Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти

Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

Закон України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

Перелік захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами ЗНО

Порядок відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців

Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту

Translate »