Загальна інформація 2017

 

Графік роботи приймальної комісії

Порядок роботи приймальної комісії (на час прийому документів і зарахування на бюджет – з 12 липня до 18 серпня):

– понеділок – п’ятниця з 9:00 до 17:00;

– субота з 9:30 до 14:00 (крім 29 липня,12 серпня);

– неділя вихідний (крім 16, 23 липня та 06 серпня – з 9.30 до 14.00)

Вступники на основі повної загальної середньої освіти

Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

ОСОБИ, ЯКІ СКЛАДАЮТЬ СПІВБЕСІДУ
Початок прийому заяв та документів

12 липня

Закінчення прийому заяв та документів

о 18:00 годині 20 липня

Строки проведення співбесід

21 липня – 23 липня

Список рекомендованих вступників

12:00 24 липня

Термін подачі оригіналів

до 18:00 25 липня

Зарахування за державним замовленням

до 12:00 26 липня

ОСОБИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Початок прийому заяв та документів

12 липня

Закінчення прийому заяв та документів, від осіб, які складають творчий конкурс/вступні іспити

о 18:00 годині 20 липня

Строки проведення творчих конкурсів/вступних іспитів

21 липня – 26 липня

Закінчення прийому заяв та документів

о 18:00 годині 26 липня

Список рекомендованих вступників

12:00 01 серпня

Термін подачі оригіналів

на місця державного замовлення – до 12:00 години 05 серпня

на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше 20 серпня

Зарахування за державним замовленням

12:00 07 серпня

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

не пізніше 18 серпня.

Зарахування за кошти фіз./юр. осіб

не пізніше 23 серпня

 

Вступники на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів

12 липня

Закінчення прийому заяв та документів

о 18:00 годині 24 липня

Строки проведення фахових випробувань

25 липня – 31 липня

Список рекомендованих вступників

до 18:00 01 серпня

Термін подачі оригіналів

держзамовлення – до 12:00 05 серпня

за кошти фіз./юр. осіб – 20 серпня

Зарахування за кошти фіз./юр. осіб

не пізніше 23 серпня

 

Для здобуття освітнього ступеня магістр

(на основі ступеня бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста)

Етапи вступної компанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
Початок прийому заяв та документів

10 липня

Закінчення прийому заяв та документів

24 липня

Строки проведення фахових випробувань та іспиту з іноземної мови

25 липня – 31 липня

Список рекомендованих вступників

01 серпня

Термін подачі оригіналів

держзамовлення – до 12:00 05 серпня

за кошти фіз./юр. осіб – 30 серпня

Зарахування за державним замовленням

до 15 серпня

Зарахування за кошти фіз./юр. осіб

до 31 серпня

 

Вартість навчання у 2017/18 навчальному році
Реквізити для оплати за навчання

 

Translate »