Програми фахових випробувань

Вступ на перший курс навчання на базі повної загальної середньої освіти:

Програми творчих конкурсів зі спеціальностей (спеціалізацій)

022. Дизайн

023. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

191. Архітектура та містобудування

Вступ на скорочений термін навчання на базі диплома молодшого спеціаліста:

Факультет автоматизації і інформаційних технологій

015. Професійна освіта. Машинобудування (ПНМ)

015. Професійна освіта. Комп’ютерні технології (ПНК)

122. Комп’ютерні науки. Комп’ютерні науки (КН)

123. Комп’ютерна інженерія. Комп’ютерні системи та мережі (КСМ)

125. Кібербезпека. Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС)

131. Прикладна механіка. Інженерія логістичних систем (ІЛС)

133. Галузеве машинобудування. Галузеве машинобудування (МАШ)

141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (ЕСА)

151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Автоматизоване управління технологічними процесами (АУТП)

Будівельний факультет

051. Економіка. Економіка підприємства (ЕП)

071. Облік і оподаткування. Облік і аудит (ОіА)

073. Менеджмент. Менеджмент організацій і адміністрування (МОіА)

Будівельно-технологічний факультет

076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Товарознавство і комерційна діяльність (ТКД)

192. Будівництво та цивільна інженерія. Будівництво та цивільна інженерія (Технології будівельних виробів, конструкцій і матеріалів)

Факультет геоінформаційних систем і управління територіями

193. Геодезія та землеустрій. Геодезія та землеустрій (Геодезія, Геоінформаційні системи та технології, Землевпорядкування і кадастр, Оцінка землі та нерухомого майна)

242. Туризм. Туризм (Тур)

Факультет інженерних систем та екології

101. Екологія. Екологія та охорона навколишнього середовища (ЕКБ)

144. Теплоенергетика. Теплоенергетика (Тен)

192. Будівництво та цивільна інженерія. Будівництво та цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення, Гідротехнічне будівництво, Теплогазопостачання і вентиляція)

Вступ для здобуття ступеня магістра:

Програма фахових випробувань з іноземної мови для вступу на ступінь магістра
Факультет автоматизації і інформаційних технологій

015. Професійна освіта. Машинобудування (ПНМ)

015. Професійна освіта. Комп’ютерні технології (ПНК)

073. Менеджмент. Управління проектами (УП_Мен)

122. Комп’ютерні науки. Управління проектами (УП_КН)

122. Комп’ютерні науки. Комп’ютерні науки (ІУСТ, КН)

123. Комп’ютерна інженерія. Комп’ютерні системи та мережі (КСМ)

125. Кібербезпека. Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС)

126. Інформаційні системи та технології. Інформаційні системи та технології (ІТЕП)

131. Прикладна механіка. Інженерія логістичних систем (ІЛС)

133. Галузеве машинобудування. Галузеве машинобудування (МАШ)

141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (ЕСА)

151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Автоматизоване управління технологічними процесами (АУТП)

Будівельний факультет

051. Економіка. Економіка підприємства (ЕП)

071. Облік і оподаткування. Облік і аудит (ОіА)

073. Менеджмент. Менеджмент організацій і адміністрування (МОіА)

Будівельно-технологічний факультет

076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Товарознавство і комерційна діяльність (ТКД)

192. Будівництво та цивільна інженерія. Технології будівельних виробів, конструкцій і матеріалів (ТБКВМ)

Факультет геоінформаційних систем і управління територіями

193. Геодезія та землеустрій. Геодезія (ГД)

193. Геодезія та землеустрій. Геоінформаційні системи та технології (ГіСТ)

193. Геодезія та землеустрій. Землевпорядкування і кадастр (ЗіК)

193. Геодезія та землеустрій. Оцінка землі та нерухомого майна (ОЗНМ)

Факультет інженерних систем та екології

101. Екологія. Екологія та охорона навколишнього середовища (ЕКБ)

144. Теплоенергетика. Теплоенергетика (ЕМ)

192. Будівництво та цивільна інженерія. Водопостачання та водовідведення (ВВ)

192. Будівництво та цивільна інженерія. Гідротехнічне будівництво (ГБ)

192. Будівництво та цивільна інженерія. Теплогазопостачання і вентиляція (ТВ)

Translate »
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux