Вступ на 1 курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (за результатами НМТ або ЗНО)

Інформацію оновлено відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти від 02.05.2022 р.

Перелік спеціальностей та конкурсних предметів і сертифікатів НМТ/ЗНО, творчих конкурсів для здобувачів освітнього ступеня  бакалавр на базі повної загальної середньої освіти

Етапи вступної кампанії

Вступники, які здобули повну загальну середню освіту, мають право вступити до КНУБА для здобуття освітнього рівня бакалавра – першого рівня вищої освіти. Навчання триває 3 роки 10 місяців для денної форми навчання, 4 роки 10 місяців для заочної форми навчання. За результатами навчання випускник одержить диплом про повну вищу освіту та право подовжити освіту на наступному рівні – у магістратурі.

 

Вступ на спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», 022 “Дизайн”, 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”, 191 “Архітектура та містобудування”

Для вступу на спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», 022 “Дизайн”, 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”, 191 “Архітектура та містобудування” необхідно здати творчі конкурси у визначені терміни:
І сесія (для вступників, які претендують на місця державного замовлення): 1 липня – 18 липня.
ІІ сесія (для вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб): 09 серпня – 16 серпня.

Для проходження творчих конкурсів в КНУБА необхідно попередньо зареєструватись. Реєстрація онлайн на творчі конкурси розпочнеться з 24 червня (інструкція для онлайн реєстрації) .

Для реєстрації на творчі конкурси вступник подає до Приймальної комісії наступні документи:

 • заяву;
 • копію документа , що посвідчує особу;
 • копію документу про здобуту повну загальну середню освіту (свідоцтво або атестат) або довідку про отримання свідоцтва до 10 липня 2022 р. – за наявності;
 • одну кольорову фотографію (розмір 3х4 см)
 • медичну довідку (форма 086-о) – тільки для вступу на спеціальність 017 «Фізична культура і спорт»

Увага! Реєстрація на творчий конкурс не вважається фактом подачі заяви на вступ до КНУБА!

Програми творчих конкурсів  розміщуються на сайті приймальної комісії КНУБА.

Вступники на спеціальності 017022, 023, 191 повинні  подати  електронні заяви (через власний електронний кабінет) з 29 липня по 23 серпня (крім випадків, визначених у п.6.1 Правил прийому до КНУБА).

При подачі кожної електронної заяви є обов’язковою подача мотиваційного листа!

Після подачі електронних заяв та проходження творчих конкурсів до 29 серпня буде оприлюднено списків вступників, рекомендованих до зарахування  за кошти держ. бюджету за результатами творчих конкурсів (в т.ч. квотою-1).

Для вступників, які отримали рекомендацію до зарахування на  навчання за кошти державного бюджету необхідно виконати вимоги до зарахування – подати оригінали документів в приймальну комісію КНУБА до 18:00 02 вересня (перелік документів див. нижче).

Зарахування вступників за кошти державного бюджету відбудеться до 12.00 05 вересня.

Оприлюднення списків вступників, рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не раніше 18.00 02 вересня.

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб – до 19 вересня.

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб відбудеться до 30 вересня.

 

Вступ на всі спеціальності (крім 017 «Фізична культура і спорт», 022 “Дизайн”, 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”, 191 “Архітектура та містобудування”)

Вступники на інші спеціальності (крім 017 «Фізична культура і спорт», 022 “Дизайн”, 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”,  191 “Архітектура та містобудування”)  повинні подати електронні заяви до КНУБА з 29 липня по 23 серпня  (крім випадків, визначених у п.6.1 Правил прийому до КНУБА).

При подачі кожної електронної заяви є обов’язковою подача мотиваційного листа!

Оприлюднення списків вступників, рекомендованих до зарахування  за кошти держбюджету відбудеться до 29 серпня.

Для вступників, які отримали рекомендацію до зарахування на  навчання за кошти державного бюджету необхідно виконати вимоги до зарахування – подати оригінали документів в приймальну комісію КНУБА до 18:00 2 вересня (перелік документів див. нижче).

Зарахування вступників за кошти державного бюджету відбудеться до 12.00 5 вересня.

Оприлюднення списків вступників, рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб –  не раніше 18.00 02 вересня.

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 19 вересня.

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб відбудеться до 30 серпня.

Вступ на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальності 015, 101, 131, 133, 141, 144, 151, 161, 183, 185, 192, 193, 194  здійснюється тільки за результатом розгляду мотиваційних листів.

 

Перелік документів для вступу:

 • паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та 2 копії)
 • ID – картка та витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання (оригінал та 2 копії пластику з обох сторін)
 • ідентифікаційний код (оригінал та 2 копії)
 • сертифікати ЗНО  (оригінал та 2 копії)*
 • інформаційна картка НМТ та/або ЗНО (2 копії) роздруковується з особистої сторінки вступника за адресою testportal.gov.ua.
 • свідоцтво (атестат) про повну загальну середню освіту (оригінал та 2 копії)**
 • додаток до свідоцтва (атестату) (оригінал та 2 копії)**
 • документ, що посвідчує можливість нарахування додаткових балів при вступі (оригінал та 2 копії)
 • військовий документ (для хлопців: приписне свідоцтво або військовий квиток, оригінал та 2 копії)
 • шість кольорових фотографій (розмір 3х4см)
 • документ, що посвідчує спеціальні умови вступу на навчання (оригінал та 2 копії).
  Якщо пільга належить батькам – додатково оригінал та копія свідоцтва про народження.

*Подається, якщо для вступу використовуються результати ЗНО 2019-2021 років.
** При відсутності свідоцтва про повну загальну середню освіту відомості про нього мають бути в Єдиній електронній базі з питань освіти.

Копії завіряються у приймальній комісії за наявності оригіналу. При поданні документів у приймальній комісії необхідно  залишити копії документів.

Перелік спеціальностей та освітніх програм КНУБА

Факультети КНУБА

Перелік конкурсних предметів, сертифікатів ЗНО та творчих конкурсів у 2022 році 

Етапи вступної кампанії та розклад роботи Приймальної комісії

Положення про творчі конкурси для спеціальностей 017, 022, 023, 191 у 2022 році

Програми творчих конкурсів

Приклади робіт вступників архітектурного факультету

Розклад вступних випробувань та творчих конкурсів

Розрахунок конкурсного балу

Спеціальні умови вступу

Вартість навчання у 2021/2022  навчальному році

Translate »