Вступ на 1 курс магістратури у 2023 році

 

Для бажаючих продовжити навчання після одержання диплому бакалавра є можливість вступу у магістратуру КНУБА. Здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра – можливо за двома програмами. Навчання за освітньо-професійною програмою триває 1 рік 4 місяці, а за освітньо-науковою програмою – 1 рік 9 місяців.

Освітньо-професійна програма підготовки — це підготовка магістрів певної галузі знань для подальшої професійної роботи, освітньо-наукова програма підготовки розрахована на подальшу наукову роботу випускника.

Для подачі заяв в електронній формі вступники повинні реєструвати електронний кабінет в ЄДЕБО на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/.

Інформація щодо реєстрації на вступні випробування

Перелік спеціальностей (освітніх програм) та вступних випробувань для здобуття ступеня магістра

Максимальні обсяги та обсяги державного замовлення

Вимоги до структури та змісту мотиваційного листа

Етапи вступної кампанії

Розрахунок конкурсного бала

Вартість навчання у 2023 році 

Програми фахових вступних випробувань

Розклад фахових вступних випробувань

Для вступу до магістратури за спеціальностями 051 “Економіка”, 071 “Облік і оподаткування”, 073 “Менеджмент”, 075 “Маркетинг”, 076 “Підприємництво та торгівля”, 081 “Право” , 281 “Публічне управління та адміністрування” потрібно складати:

 • Єдиний вступний іспит (ЄВІ)
 • Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ)

ЄВІ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності (програма ТЗНК) та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника) (програма тесту з іноземної мови).

ЄФВВ – форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з фаху (програми ЄФВВ).

Перелік предметних тестів ЄФВВ для здобуття ступеня магістра

При подачі кожної електронної заяви є обов’язковою подача мотиваційного листа!

Для вступу до магістратури на інші спеціальності (крім 051, 071, 073, 075, 076, 081, 281) потрібно складати:

 • Єдиний вступний іспит (ЄВІ)
 • Фаховий іспит (здається в КНУБА)

При подачі кожної електронної заяви є обов’язковою подача мотиваційного листа!

Під час вступу для здобуття вищої освіти виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які згідно з Правилами прийому передбачають складання ЄВІ та/або ЄФВВ (крім спеціальності 081 «Право»), вступники на основі НРК7 (диплому магістра/спцеіаліста) можуть за їх вибором або подати результат(-и) ЄВІ та/або ЄФВВ, або скласти відповідну(-ий, -і) співбесіду та/або фаховий іспит, якщо Правила прийому не передбачають використання тільки результатів фахового іспиту.

Перелік документів для вступу:

 • паспорт громадянина України або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та 2 копії)
 • витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання – для власників паспорта громадянина України у формі ID – карти (оригінал та 2 копії)
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (оригінал та 2 копії)
 • інформаційна картка ЄВІ та/або ЄФВВ (2 копії) – роздруковується з особистої сторінки вступника за адресою https://zno.testportal.com.ua/master/login.
 • диплом бакалавра (магістра, спеціаліста) (оригінал та 2 копії)
 • додаток до диплома (оригінал та 2 копії)
 • військовий документ (для хлопців: приписне свідоцтво або військовий квиток, оригінал та 2 копії)
 • шість кольорових фотографій (розмір 3х4см)
 • документи, що посвідчують спеціальні умови участі у вступній кампанії (оригінал та 2 копії).

Якщо пільга належить батькам – додатково оригінал та копія свідоцтва про народження.

Оригінали документів потрібні лише для засвідчення копій, оригінали документів про освіту, інформація про які міститься в ЄДЕБО, пред’являти не потрібно.

Translate »