Вступ на 1 курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі диплома молодшого спеціаліста (скорочений термін навчання) у 2023 році

Вступник, який закінчив коледж чи технікум та здобув освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра, має можливість вступу до КНУБА  на перший курс та  навчатись за скороченою програмою для здобуття освітнього  рівня бакалавра – першого рівня вищої освіти. Навчання триває  2 роки 10 місяців на денній та заочній формі навчання. За результатами навчання випускник отримає диплом про повну вищу освіту та право подовжити освіту на наступному рівні – у магістратурі.

Для подачі заяв в електронній формі вступники повинні реєструвати електронний кабінет в ЄДЕБО на сайті https://vstup.edbo.gov.ua/.

Конкурсні предмети та вагові коефіцієнти оцінок з предметів національного мультипредметного тесту (НМТ) для вступу на спеціальності КНУБА

Перелік спеціальностей (освітніх програм, спеціалізацій), конкурсних предметів НМТ (творчих конкурсів) для здобуття ступеня бакалавра

Перелік  спеціальностей (освітніх програм, спеціалізацій), конкурсних предметів ЗНО 2020, 2021 років для здобуття ступеня бакалавра

Максимальні обсяги та обсяги державного замовлення

Вимоги до структури та змісту мотиваційного листа

Розрахунок конкурсного бала

Етапи вступної кампанії

Вартість навчання у 2023 році 

Програми творчих конкурсів та приклади робіт

Розклад проведення творчих конкурсів та співбесід

Вступ на спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», 022 “Дизайн”, 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”, 191 “Архітектура та містобудування”

Для вступу на спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», 022 “Дизайн”, 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”, 191 “Архітектура та містобудування” необхідно здати творчі конкурси у визначені терміни:

І сесія (для вступників, які претендують на місця державного замовлення): 7 липня – 18 липня.

ІІ сесія (для вступників на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб): 19 липня31 липня.

Для проходження творчих конкурсів в КНУБА необхідно попередньо зареєструватись. Реєстрація онлайн на творчі конкурси розпочнеться з 03 липня.

Інформація щодо реєстрації на творчі конкурси

Увага! Реєстрація на творчий конкурс не вважається фактом подачі заяви на вступ до КНУБА!

Програми творчих конкурсів  розміщуються на сайті приймальної комісії КНУБА.

Вступники на спеціальності 017022, 023, 191 повинні  подати  електронні заяви (через власний електронний кабінет) з 19 липня по 31 липня (крім випадків, визначених у п.6.1 Правил прийому до КНУБА).

При подачі кожної електронної заяви є обов’язковою подача мотиваційного листа!

Після подачі електронних заяв та проходження творчих конкурсів до 05 серпня буде оприлюднено списків вступників, рекомендованих до зарахування за кошти держ. бюджету за результатами творчих конкурсів (в т.ч. квотою-1, квотою-2).

Для вступників, які отримали рекомендацію до зарахування на  навчання за кошти державного бюджету необхідно виконати вимоги до зарахування – підтвердити вибір місця навчання у своєму електронному кабінеті, подати документи в приймальну комісію та укласи договір про навчання до 18:00 08 серпня (перелік документів див. нижче).

Зарахування вступників за кошти державного бюджету відбудеться не пізніше 10 серпня.

Оприлюднення списків вступників, рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб – не раніше 09 серпня.

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб – до 18 серпня.

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб відбудеться до 30 серпня.

Вступ на всі спеціальності (крім 017 «Фізична культура і спорт», 022 “Дизайн”, 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”, 191 “Архітектура та містобудування”)

Вступники на інші спеціальності (крім 017 «Фізична культура і спорт», 022 “Дизайн”, 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”,  191 “Архітектура та містобудування”) для здобуття ступеня бакалавра можуть використовувати результати національного мультипредметного тесту (НМТ) 2023 року (докладніше про зміст блоків НМТ), НМТ 2022 року, а також результати ЗНО 2020-2021 років.

Вступ на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб на спеціальності 015, 131, 133, 141, 144, 145, 161, 174, 183, 185, 192, 194  здійснюється тільки за результатом розгляду мотиваційних листів!

Вступники повинні подати електронні заяви до КНУБА з 19 липня по 31 липня (крім випадків, визначених у п.6.1 Правил прийому до КНУБА).

При подачі кожної електронної заяви є обов’язковою подача мотиваційного листа!

Оприлюднення списків вступників, рекомендованих до зарахування  за кошти держбюджету відбудеться до 05 серпня.

Для вступників, які отримали рекомендацію до зарахування на  навчання за кошти державного бюджету необхідно виконати вимоги до зарахування – підтвердити вибір місця навчання у своєму електронному кабінеті, подати документи в приймальну комісію та укласи договір про навчання до 18:00 08 серпня (перелік документів див. нижче).

Зарахування вступників за кошти державного бюджету відбудеться не пізніше 10 серпня.

Оприлюднення списків вступників, рекомендованих до зарахування за кошти фізичних та/або юридичних осіб –  не раніше 09 серпня.

Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб до 18 серпня.

Зарахування вступників за кошти фізичних та/або юридичних осіб відбудеться до 30 серпня.

Перелік документів для вступу:

 • паспорт громадянина України або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та 2 копії)
 • витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання – для власників паспорта громадянина України у формі ID – карти (оригінал та 2 копії)
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (оригінал та 2 копії)
 • інформаційна картка НМТ та/або ЗНО (2 копії) – роздруковується з особистої сторінки вступника за адресою testportal.gov.ua.
 • сертифікати ЗНО (оригінал та 2 копії)*
 • диплом молодшого спеціаліста (фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра) (оригінал та 2 копії)
 • додаток до диплома (оригінал та 2 копії)
 • документ, що посвідчує можливість нарахування додаткових балів при вступі (оригінал та 2 копії)
 • військовий документ (для хлопців: приписне свідоцтво або військовий квиток, оригінал та 2 копії)
 • шість кольорових фотографій (розмір 3х4см)
 • документи, що посвідчують спеціальні умови участі у вступній кампанії (оригінал та 2 копії).

Якщо пільга належить батькам – додатково оригінал та копія свідоцтва про народження;

Оригінали документів потрібні лише для засвідчення копій, оригінали документів про освіту, інформація про які міститься в ЄДЕБО, пред’являти не потрібно.

*Подається, якщо для вступу використовуються результати ЗНО 2020-2021 років.

Translate »