Реєстрація на спеціально організовану сесію ЄВІ з іноземної мови

Вступникам до магістратури в КНУБА за всіма спеціальностями (крім 015.34 Професійна освіта. Машинобудування та 015.39 Професійна освіта. Цифрові технології) необхідно скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ)з іноземної мови (англійська, німецька, французька, іспанська) у формі ЗНО.

Подача документів для реєстрації на спеціально організовану сесію ЄВІ проводиться з 17 серпня до 1800 25 серпня

19 вересня відбудеться спеціально організована сесія ЄВІ, що проводиться за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб для вступників, які:

  • зареєструвалися для участі в єдиному вступному іспиті, але бажають повторно скласти ЄВІ;
  • не зареєструвалися для участі в основній сесії ЄВІ.

Вартість спеціально організованої сесії  – 510 грн. Якщо до 1 вересня не буде сплачено суму в повному обсязі, то реєстрацію буде скасовано, а отриманий екзаменаційний листок вважатиметься недійсним!!!

Пункти тестування для проведення спеціально організованої сесії ЄВІ створюватимуться в містах, де розташовані регіональні центри.

Для успішної реєстрації потрібно надіслати на електронну адресу Приймальної комісії КНУБА knubaadmission@knuba.edu.ua скановані копії або фотокопії:

  • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка (можна роздрукувати за посиланням). Зрозок заповненої анкети див. нижче;
  • документа, що посвідчує особу (паспорт або ID-картка);
  • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу або документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) та додаток до нього. Для випускників КНУБА у 2020 році цю довідку деканат сам передає в Приймальну комісію;
  • фотокартки для документів (кольорової або чорно-білої) із зображенням, що відповідає досягнутому віку вступника;
  • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих умов для складання ЄВІ/ЄВФФ);

У темі листа обов’язково треба зазначити прізвище, ім’я, по батькові, а в тексті листа – прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації учасникові буде надіслано скановану копію екзаменаційного листа на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії. Його треба буде забрати до дня проведення ЄВІ. Якщо в екзаменаційному листку ви виявите помилки, зверніться до приймальної комісії.

Якщо ж під час перевірки документів буде установлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник приймальної комісії надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

Детальніше про процедуру реєстрації за посиланням.

Зауважимо: якщо вступник не має доступу до електронних ресурсів – приймальна комісія КНУБА працює з відвідувачами, зареєструватися для участі в ЄВІ/ЄФВВ можна в приймальній комісії з 10.00 до 16.00 в робочі дні, кімн. 122.

ВСТУПНИК ВВАЖАЄТЬСЯ ЗАРЕЄСТРОВАНИМ НА ЄВІ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ СКАНУ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ЛИСТКА ТА СПЛАТИ КОШТІВ НА РАХУНОК УКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРУ ОЦІНЮВАННЯ. Кошти зараховуються на рахунок Українського центру оцінювання якості освіти упродовж трьох робочих днів.

Для кожного вступника, який отримав екзаменаційний листок, на веб-сайті Українського центру створюється інформаційна сторінка «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Дата проведення єдиного вступного іспиту – 19 вересня 2020 року, місце і час проведення необхідно дивитись у «Кабінеті вступника». З матеріалами для підготовки до ЄВІ можна ознайомитися за посиланням.

 

Зразок заповненої анкети для випускників у 2020 році + необхідність створення особливих умов.

Зразок заповненої анкети для випускників попередніх років.

Translate »