Правила прийому до КНУБА

Правила прийому до КНУБА у 2022 році

Додаток 1. Правила прийому в аспірантуру та докторантуру

Додаток 2. Таблиця Д.2.1. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 3:

Таблиця Д.3.1. Таблиця відповідності шкал 5-ти  та 12-ти балів 200 бальній

Таблиця Д.3.2. Таблиця відповідності значень 5-ти бальної шкали 20, 100 та 200 бальним шкалам

Додаток 4:

Таблиця Д.4.1. Вартість навчання в 2022-2023 навчальному році

Таблиця Д.4.2 Перелік освітніх програм та спеціальностей для здобуття освітнього ступеня бакалавра

Таблиця Д.4.3.  Перелік освітніх програм та спеціальностей для освітнього ступеня магістра

Таблиця Д.4.4. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для здобуття ОС бакалавр на базі диплома молодшого спеціаліста

Таблиця Д.4.5. Перелік спеціальностей та вступних випробувань для здобуття ОС магістр на базі диплома бакалавра, магістра

Таблиця 4.6. Перелік конкурсних предметів і сертифікатів ЗНО для здобуття ОС бакалавр на базі повної загальної середньої освіти

Translate »