Накази про зарахування на контракт (ОС “Бакалавр”, “Магістр”) від 30.08.2021

192 Будівництво та цивільна інженерія

(ПЦБ, ТБКВМ, ВВ, ТВ, АДА, МБГ)

Архітектурний факультет 

(022 “Дизайн”, 023 “Образотворче мистецтво”, 191 “Архітектура та містобудування”)

Будівельний факультет

(051 “Економіка”, 071 “Облік і оподаткування”, 073 “Менеджмент”, 192 “Будівництво та цивільна інженерія”) 

Будівельно-технологічний факультет

( 075 “Маркетинг”, 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, 161 “Хімічні технології та інженерія”, 192 “Будівництво та цивільна інженерія”)

Факультет автоматизації і інформаційних технологій

( 015 “Професійна освіта”, 122 “Комп`ютерні науки”, 123 “Комп`ютерна інженерія”, 125 “Кібербезпека”, 126 “Інформаційні системи та технології”, 131 “Прикладна механіка”, 133 “Галузеве машинобудування”, 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”, 151 “Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології”)

Факультет геоінформаційних систем та управління територіями

(017 “Фізична культура і спорт”, 193 “Геодезія та землеустрій”, 242 “Туризм”)

 

Факультет урбаністики та просторового планування

( 052 “Політологія”, 081 “Право”, 281 “Публічне управління та адміністрування”, 192 “Будівництво та цивільна інженерія”)

Translate »