Реєстрація на МТНК, МКТ вступників до магістратури

Для вступу до магістратури в КНУБА на спеціальності 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 281 «Публічне управління та адміністрування» необхідно скласти магістерський тест навчальної компетентності (МТНК)

Для вступу до магістратури в КНУБА на спеціальність 081 «Право» необхідно скласти магістерський комплексний тест (МКТ)

Подача документів для реєстрації на МКТ та МТНК проводиться з 27 червня
до 17:00 18 липня 2022 року 

Для успішної реєстрації потрібно надіслати на Телеграм Приймальної комісії КНУБА (+380973321068) (рекомендується в останні дні реєстрації 17-18 липня 2022р.) або на електронну адресу mkt_22@knuba.edu.ua скановані копії або фотокопії наступних документів:

  • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
  • документа, що посвідчує особу;
  • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються отримувати реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (у разі якщо дані особи ще не вносили до ЄДЕБО);
  • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання в минулих роках);
  • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі потреби створення особливих (спеціальних) умов для проходження МКТ/МТНК).

У тексті листа обов’язково треба зазначити прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності).

Представник приймальної комісії перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

У разі успішної реєстрації учасникові буде надіслано скановану копію екзаменаційного листа та реєстраційної картки  на електронну адресу, зазначену в заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься у приймальній комісії. У разі виявлення в екзаменаційному листку помилок вступник має звернутися до приймальної комісії.

Якщо скановані копії бланка екзаменаційного листка та реєстраційної картки не надійшли на адресу, зазначену в анкеті, за два тижні до початку проведення МКТ/МТНК вступник має звернутися до приймальної комісії, до якої надсилав реєстраційні документи, для отримання відповідних роз’яснень.

Якщо ж під час перевірки документів буде встановлено, що особа не має права брати участь у конкурсному відборі, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник приймальної комісії надішле повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створюють інформаційну сторінку «Кабінет вступника», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Більше інформації про вступні випробування до магістратури ー за посиланням.

Увага! Інформація про дату проведення, час початку та місце проведення вступного випробування зазначається в запрошенні-перепустці, що розміщується на інформаційній сторінці «Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури», створеній на офіційному вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти не пізніше ніж за тиждень до початку проведення основних сесій вступних випробувань.

Зауважимо: якщо вступники не мають доступу до електронних ресурсів – тоді вони можуть завітати до приймальної комісії КНУБА, яка працює з відвідувачами з 10.00 до 16.00 в робочі дні, кімн. 122 і допоможе Вам зареєструватися для участі в МКТ,МТНК.

ВСТУПНИК ВВАЖАЄТЬСЯ ЗАРЕЄСТРОВАНИМ НА МКТ,МТНК ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ СКАНКОПІЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ЛИСТКА!

Тестування будуть проведені з 10 серпня до 17 серпня 2022 року (основна сесія).

Місце і час проведення необхідно дивитись у особистому «Кабінеті вступника».

Зразок заповненої анкети для випускників у 2022 році + необхідність створення особливих умов.

Зразок заповненої анкети для випускників попередніх років.

 

Під час вступу для здобуття вищої освіти за кошти фізичних та/або юридичних осіб на конкурсні пропозиції, які згідно з передбачають складання магістерського тесту навчальної компетентності, вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть за їх вибором або подати результат магістерського тесту навчальної компетентності, або скласти індивідуальну усну співбесіду з іноземної мови. 

Translate »