Списки рекомендованих до зарахування на бюджет на базі повної загальної середньої освіти (ПЗСО)

192 “Будівництво та цивільна інженерія” (денна форма навчання)

192 “Будівництво та цивільна інженерія” (заочна форма навчання)

АРХІТЕКТУРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

022 “Дизайн”

023 “Образотворче мистецтво”

191 “Архітектура та містобудування”

БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

051 “Економіка”

071 “Облік і оподаткування”

073 “Менеджмент”

БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

075 “Маркетинг”

076 “Підприємництво та торгівля”

161 “Хімічні технології та інженерія”

 ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

015.31 “Професійна освіта. Будівництво та зварювання”

015.39 “Професійна освіта. Цифрові технології”

015.34 “Професійна освіта. Машинобудування”

122 “Комп’ютерні науки”  

123 “Комп’ютерна інженерія”  

125 “Кібербезпека та захист інформації”

126 “Інформаційні системи та технології”, ОП “Інформаційні системи та технології. Управління проектами

126 “Інформаційні системи та технології”, ОП “Штучнй інтелект” 

131 “Прикладна механіка” 

133 “Галузеве машинобудування”  

141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

145 “Відновлювальні джерела енергії та гідроенергетика”

174 “Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка” 

 ФАКУЛЬТЕТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЯМ

017 “Фізична культура і спорт”

193 “Геодезія та землеустрій”

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ ТА ЕКОЛОГІЇ

101 “Екологія”

144 “Теплоенергетика”

183 “Технології захисту навколишнього середовища”

185 “Нафтогазова інженерія та технології”

194 “Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”

ФАКУЛЬТЕ УРБАНІСТИКИ ТА ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ

052 “Політологія”

081 “Право”

281 “Публічне управління та адміністрування”

Translate »
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux