Результати вступних фахових випробувань вступників КНУБА (бакалаври скор., магістри)

 

Факультет

 Спеціальність

Вступники на базі молодшого спеціаліста Вступники на ступінь магістра
Денна Заочна Денна

Заочна

Факультет автоматизації і інформаційних технологій

015. Професійна освіта. Машинобудування (ПНМ)
ПНМ
зПНМ
ПНМ
зПНМ
015. Професійна освіта. Комп’ютерні технології (ПНК)
ПНК
зПНК
ПНК
073. Менеджмент. Управління проектами (УП_Мен)
УП_Мен
зУП_Мен
121. Інженерія програмного забезпечення (ІПЗ)
 –
 –
 ІПЗ
 –
122. Комп’ютерні науки. Інформаційні управляючі системи (ІУСТ).
Управління проектами (УП_КН)
ІУСТ
ІУСТ
УП_КН
ІУСТ
зУП_КН
123. Комп’ютерна інженерія. Комп’ютерні системи та мережі (КСМ)
КСМ
КСМ
125. Кібербезпека.Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС)
 БІКС
 –
 БІКС
 –
126. Інформаційні системи та технології. Інформаційні системи та технології.  (ІСТ)
 ІСТ
 –
 ІСТ
 –
131. Прикладна механіка.Інженерна механіка (ІнжМех)
ІнжМех
131. Прикладна механіка.Інженерія логістичних систем (ІЛС)
ІЛС
ПМ
ІЛС
133. Галузеве машинобудування. Галузеве машинобудування(ГМ)
ГМ
ГМ
зГМ
141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка.Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (ЕСА)
 ЕСА
 –
 ЕСА
 ЕСА
151. Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології.Автоматизоване управління технологічними процесами (АУТП)
 АУТП
 зАУТП
 АУТП
 зАУТП

Будівельний факультет

051. Економіка. Економіка підприємства (ЕП)
ЕП
зЕП
ЕП
зЕП
071. Облік і оподаткування. Облік і аудит (ОіА)
ОіА
зОіА
ОіА
зОіА
073. Менеджмент. Менеджмент організацій і адміністрування (МОіА)
МО
зМО
МО
зМО
192. Будівництво та цивільна інженерія. Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ)
ПЦБ
зПЦБ
ПЦБ

ПЦБ (наук.)

зПЦБ

Будівельно-технологічний факультет

076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (ПТБД)
ПТБД
зПТБД
ПТБД
зПТБД
192. Будівництво та цивільна інженерія. Технології будівельних виробів, конструкцій і матеріалів (ТБКВМ)
ТБКВМ
зТБКВМ
ТБКВМ
ТБКВМ (наук)
зТБКВМ

Факультет урбаністики та просторового планування

192. Будівництво та цивільна інженерія. Міське будівництво і господарство (МБГ)
МБГ,
АДА
зМБГ,
зАДА
МБГ
МБГ(наук.)
зМБГ
192. Будівництво та цивільна інженерія. Автомобільні дороги та аеродроми (АДА)
АДА
АДА(наук.)
зАДА
081. Право. Будівельне та містобудівне право (БМП).
БМП
зБМП

Факультет геоінформаційних систем і управління територіями

193. Геодезія та землеустрій. Геодезія (ГД)
ГКЗ
зГКЗ
ГД
зГД
193.Геодезія та землеустрій. Землевпорядкування і кадастр (ЗіК)
ЗіК
зЗіК
193. Геодезія та землеустрій. Оцінка землі та нерухомого майна (ОЗНМ)
ОЗНМ
193. Геодезія та землеустрій. Геоінформаційні системи та технології (ГіСТ)
ГіСТ
193. Геодезія та землеустрій. Космічний моніторинг землі (КМЗ)
193. Геодезія та землеустрій. Девелопмент нерухомості (ДН)
242. Туризм. Туризм (ТУР)
ТУР
зТУР
ТУР

Факультет інженерних систем та екології

101. Екологія. Екологія та охорона навколишнього середовища (ЕКБ)
ЕКБ
зЕКБ
ЕКБ
зЕКБ
144. Теплоенергетика. Теплоенергетика (ТЕН)
ТЕН
зТЕН
183. Технології захисту навколишнього середовища. Технології захисту навколишнього середовища (ТЗНС)
ТЗНС
зТЗНС
192. Будівництво та цивільна інженерія. Водопостачання та водовідведення (ВВ)
ВВ
зВВ
ВВ
ВВ(наук)
зВВ
192. Будівництво та цивільна інженерія. Теплогазопостачання і вентиляція (ТВ)
ТВ
зТВ
ТВ
ТВ(наук)
зТВ
192. Будівництво та цивільна інженерія. Гідротехнічне будівництво (ГБ)
ГБ
ГБ
ГБ
зГБ

 

Translate »
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux