Списки рекомендованих до зарахування на бюджетну форму навчання на базі ПЗСО

Рекомендовані на спеціальність 192 “Будівництво та цивільна інженерія”:                                                       Денна форма   Заочна форма

Положення про розподіл бюджетних місць між факультетами для спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія”

 Факультет автоматизації і інформаційних технологій

Денна форма

Заочна форма

015. Професійна освіта. Машинобудування (ПНМ)   ПНМ
015. Професійна освіта. Комп’ютерні технології (ПНК)  ПНК

‑–

122. Комп’ютерні науки. Інформаційні управляючі системи і технології (ІУСТ) ІУСТ

‑–

123. Комп’ютерна інженерія. Комп’ютерні системи та мережі (КСМ)  КСМ

‑–

125. Кібербезпека. Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС) БІКС

‑–

126. Інформаційні системи та технології. Інформаційні системи та технології (ІСТ)

ІСТ

131. Прикладна механіка. Інженерія логістичних систем (ІЛС) ІЛС

‑–

133. Галузеве машинобудування. Галузеве машинобудування (ГМ)  ГМ

‑–

141. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Електромеханічні системи автоматизації та електропривод (ЕСА)  ЕСА
151. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Автоматизоване управління технологічними процесами (АУТП)  АУТП

Архітектурний факультет

Денна форма

Заочна форма

022. Дизайн. Дизайн (Диз)  ДИЗ

‑–

023. Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Образотворче мистецтво (ОМ) ОМ

‑–

191. Архітектура та містобудування. Архітектура (АРХ) АРХ

‑–

Будівельний факультет

Денна форма

Заочна форма

051. Економіка. Економіка підприємства (ЕП) ЕП

071. Облік і оподаткування. Облік і аудит (ОіА)  ОіА

‑–

073. Менеджмент. Менеджмент організацій і адміністрування (МОіА)   МО

Будівельно-технологічний факультет

Денна форма

Заочна форма

076. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Товарознавство і комерційна діяльність (ПТБД) ПТБД
161. Хімічні технології та інженерія (ХТІ) ХТІ
192. Будівництво та цивільна інженерія. Будівництво та цивільна інженерія (Технології будівельних виробів, конструкцій і матеріалів)

Факультет геоінформаційних систем і управління територіями

Денна форма

Заочна форма

193. Геодезія та землеустрій. Геодезія та землеустрій (Геодезія, Геоінформаційні системи та технології, Землевпорядкування і кадастр, Оцінка землі та нерухомого майна)  ГКЗ
242. Туризм. Туризм (Тур)  ТУР

‑–

Факультет інженерних систем та екології

Денна форма

Заочна форма

101. Екологія. Екологія та охорона навколишнього середовища (ЕКБ) ЕКБ
144. Теплоенергетика. Теплоенергетика (Тен) ТЕН

183. Технології захисту навколишнього середовища.Технології захисту навколишнього середовища (ТЗНС) ТЗНС
194. Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології (ГБ) ГБ

 Факультет урбаністики та просторового планування

Денна форма

Заочна форма

052. Політологія. Політичний менеджмент (ПМ)  ПМ
081. Право. Будівельне та містобудівне право (БМП)  БМП

‑–

 

Translate »
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux