Вступ у 2018 році

Накази на зарахування для здобуття ступеня магістра

Накази на зарахування бакалаврів на основі повної загальної середньої освіти

Накази на зарахування бакалаврів на основі диплому молодшого спеціаліста

Списки рекомендованих до зарахування на бюджетну форму навчання на базі ПЗСО

Результати творчих конкурсів та фахових випробувань вступників архітектурного факультету

Рейтингові списки за результатами фахових випробувань вступників КНУБА 

Додатковий набір в магістратуру КНУБА на всі спеціальності

Додатковий набір для магістрів Архітектурного факультету

Інформація для студентів КНУБА щодо паралельного навчання

Інформація для вступників КНУБА, які бажають навчатися за контрактом в 2018 році

Графік роботи приймальної комісії

Правила прийому до університету в 2018 році

Положення про розподіл місць державного замовлення між факультетами, які готують фахівців за 192 спеціальністю “Будівництво та цивільна інженерія”

Вартість навчання за кошти фізичних або юридичних осіб 

Вартість навчання для іноземних громадян та осіб без громадянства

Умови прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році

Зміни до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2018 році

Пропозиції щодо максимальних обсягів державного замовлення у 2018 році

Положення про приймальну комісію

Положення про апеляційну комісію

Переведення та поновлення студентів

Поселення в гуртожиток

 

Translate »