Питання та відповіді

Інформацію буде оновлено відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2023 році

 1. Чи можуть подати документи до вступу мої родичі, батьки?

Умовами прийому до вищих навчальних закладів та правилами прийому до університету передбачена подача документів (оригіналів) вступником особисто.

 1. Я хочу вступити на ТВ, як це зробити?

Вам необхідно подати заяву на спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія». В рамках цієї спеціальності є такі спеціалізації:

 • Автомобільні дороги та аеродроми (АДА).
 • Водопостачання та водовідведення (ВВ).
 • Міське будівництво та господарство (МБГ).
 • Промислове та цивільне будівництво (ПЦБ).
 • Теплогазопостачання і вентиляція (ТВ).
 • Технології будівельних виробів, конструкцій і матеріалів (ТБКВМ).

Після того, як ви будете рекомендовані до зарахування та будете особисто подавати оригінали документів для вступу, працівник приймальної комісії запропонує заповнити анкету, де ви вкажете перелік бажаних спеціалізацій за пріоритетами. Спеціалізація «Теплогазопостачання і вентиляція (ТВ)» у вас буде з першим пріоритетом. Розподіл вже зарахованих студентів за спеціалізаціями відбувається до 01 вересня на основі конкурсного балу та побажання студента та пріоритету поданої заяви.

 1. Я можу подати електронну заяву до вступу на магістратуру?

Так, у 2021 році вступники до магістратури мають подвати електронні тільки електронні заяви на вступ (крім  випадків, зазначених в п. 6.2 Правил прийому до КНУБА – подаються документи особисто в Приймальну комісію КНУБА).

 1. Я пільговик. Чи можу я подати електронну заяву до вступу?

Відповідно до пункту 6.1 Умов прийому до КНУБА:
«Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки у паперовій формі:
– для реалізації права на вступ за співбесідою.”

В інших випадках пільновики мають подавати спочатку електронні заяви:

“Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі освіти та/або квотою-1, квотою для іноземців, першочергового зарахування, у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні, вступники одночасно з поданням заяви в електронній формі подають копії (скановані копії) підтвердних документів.”

 1. Я отримав диплом молодшого спеціаліста з іншої спеціальності ніж та, на яку хочу вступати. Чи можу я подавати документи, здавати фахові іспити та бути зарахованим на бюджет?

Відповідно до п. 3.3 Правил прийому: “Особи, які вступають на здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватися за державним замовленням на перший курс за скороченим строком навчання лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка(додаток 2). Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватися за кошти фізичних та/або юридичних осіб на перший курс за скороченим строком навчання або на другий чи старші курси з нормативним строком навчання на вакантні ліцензійні місця”

Наприклад, диплом молодшого спеціаліста з комп’ютерних наук (це галузь 12-Інформаційні технології). Вступник, в разі успішної здачі вступних фахових випробувань та конкурсного відбору може бути рекомендований на бюджет на спеціальність 193 Геодезія та землеустрій, оскільки вона є в переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Навпаки, вступник з дипломом по геодезії на спеціальність 122 Комп’ютерні науки – тільки на контракт.

 

 1. Я отримав диплом кваліфікованого робітника, чи можу я вступати на навчання за скороченим терміном підготовки бакалавра?

Ні, цього не достатньо. Для вступу на скорочений термін навчання необхідно отримати диплом молодшого спеціаліста.
Вам необхідно здавати ЗНО, подавати електронні заяви та вчитись з першого курсу навчання або вступати до одного з наших структурних підрозділів.

 1. Скільки заяв я можу подати в ваш університет?

Щодо подачі заяв вступників на основі повної загальної середньої освіти відповідно до пункту 6.1 Правил прийому: “Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях та до тридцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції”

Щодо подачі заяв для вступу в магістратуру відповідно до пункту 6.2 Правил прийому: «Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях та до тридцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції. »

Кількість заяв на вступ на базі молодшого спеціаліста – не обмежується.

 1. Що таке конкурсна пропозиція?

Це: ступінь, спеціальність, форма навчання, на які оголошує набір університет. Тобто: ступінь бакалавр, спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія», форма навчання денна.
Якщо ви хочете подати на 192-гу спеціальність на денну і на заочну форму навчання – це буде вже дві заяви, оскільки на цій спеціальності є бюджетні місця на денній і на заочній формах.

 1. Я помилково подав електронну заяву для вступу у КНУБА. Чи можу я її скасувати?

Подана електронна заява може бути анульована вступником в особистому електронному кабінеті лише до моменту отримання статусу Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником» (див. Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів).
Але будьте уважні, статут вашої заяви може бути встановлений:
«Скасовано вступником (без права подання нової заяви)» – подана електронна заява вважається такою, що не подавалась, а факт подання анулюється в Єдиній базі, якщо електронну заяву скасовано вступником в особистому електронному кабінеті після встановлення заяві статусу «Зареєстровано у вищому навчальному закладі» або «Потребує уточнення вступником», але до моменту закінчення подання електронних заяв. При цьому вступник не має права подання нової заяви з такою ж пріоритетністю

 1. Чи можливо змінити пріоритет електронної заяви?

Ні.

 1. Чи потрібно нотаріально завіряти копії документів, що подаються до приймальної комісії?

Не потрібно. Достатньо пред’явити оригінали і приймальна комісія завірить копії своєю печаткою.

 1. Якщо я вступаю до КНУБА на дві спеціальності, то чи потрібно мені готувати два пакети документів?

Так. Навіть якщо на одну спеціальність, але на різні форми навчання.

 1. Чи обов’язково здавати оригінали документів?

Ні, не обов’язково. Але, після рекомендації до зарахування, у вступника є чітко визначений термін для подання оригіналів документів. Якщо вступник не встигне подати оригінали документів – він втрачає право на зарахування на місця за державним замовленням.

 1. Потрібно здавати медичну довідку 086-О?

Подання медичної довідки передбачено правилами прийому для вступників на спеціальність 017 “Фізична культура і спорт”. Для іногородніх, для поселення в гуртожиток також необхідно пред`явити медичну довідку.

 1. Як можна дізнатись скільки у вас бюджетних місць?

Кількість бюджетних місць можна дізнатись під час вступної кампанії на сайті vstup.knuba.edu.ua. 

 1. Я закінчив школу в 1990 році , чи можу я подавати вам документи на вступ?

Необхідно здавати ЗНО та подавати електронну заяву незалежно від року закінчення школи.

 1. З дипломом молодшого спеціаліста скільки років я буду навчатись на денній або заочній формі навчання?

На базі диплома молодшого спеціаліста ви будете навчатись на один рік менше ніж вступники на базі атестата. На денній формі навчання – 3 роки, на заочній – 4 роки.

Вступ передбачено на перший курс навчання, але це окрема освітня програма, окремі групи студентів.

 1. Чи є бюджетні місця з дипломом молодшого спеціаліста на заочну форму навчання?

Кількість бюджетних місць можна дізнатись на сайті vstup.knuba.edu.ua.

 1. Чи надається гуртожиток при навчанні на бюджетній/контрактній формах?

Так. Університет забезпечує гуртожитком іногородніх студентів незалежно від форми фінансування. Вартість проживання в гуртожитку орієнтовно складає 40% від стипендії.

 1. Який прохідний бал до КНУБА у поточному році?

Прохідний бал – це сума балів, набраних вступником під час складання усіх вступних випробувань чи результатів ЗНО, яка надає приймальній комісії право зарахувати його на конкурсній основі на навчання за спеціальністю на місця, що залишилися після прийому за квотами за результатами співбесіди та ін.
Прохідний бал визначається приймальною комісією вищого навчального закладу після складання усіх вступних випробувань чи надання сертифікатів ЗНО усіма вступниками на спеціальність на підставі рейтингу сум балів, набраних вступниками, які одержали позитивні оцінки на вступних випробуваннях.
Таким чином, приймальна комісія до закінчення прийому документів та проведення конкурсу (тобто складання рейтингового списку) надати інформацію про прохідний бал до КНУБА у поточному році – не в змозі.

 1. Які пільги до вступу у вашому університеті?

Пільги в такому розумінні, як: поза конкурсний вступ, цільовий прийом та ін. вже не існують.
Є певні особливі умови при конкурсному відборі та при зарахуванні/переведенні на вакантні місця держзамовлення для визначених категорій осіб.
Це стосується тільки вступу на базі атестату. А саме:
1. СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ ЩОДО УЧАСТІ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ – тобто можна вступати не тільки за результатами ЗНО. Цими умовами можуть скористатись тільки певні категорії осіб, які не змогли пройти ЗНО. Ці категорії чітко визначені умовами прийому до вищих навчальних закладів та правилами прийому до університету (Див. Розділ 8 Правил прийому).
2. СПЕЦІАЛЬНІ УМОВИ НА ЗДОБУТТЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КНУБА ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ визначають певні категорії осіб, які мають спеціальні права на зарахування/переведення на навчання за державним замовленням (Див. Розділ 8 Правил прийому).

 1. Що таке вакантні місця державного замовлення?

Університет погоджує з МОН максимальні та мінімальні обсяги державного замовлення по кожній спеціальності та формі навчання (тільки для вступу на базі повної загальної середньої освіти).
Виходячи з цих обсягів, поданих заяв до університету, конкурсного балу та пріоритетів цих заяв, МОН визначає та надсилає список рекомендованих осіб до зарахування за державним замовленням кожному навчальному закладу.
У осіб, які рекомендовані до зарахування є термін з 12:00 28 липня до 18:00 2 серпня 2021 року на подання оригіналів документів до вступу.
Кількість осіб, які не встигли подати оригінали документів до вступу, і буде кількістю вакантних місць державного замовлення.
На ці місця мають право на переведення вступники в порядку, передбаченому розділом 12 Правил прийому, якщо вони зараховані на навчання за кошти фізичних/юридичних осіб.
Термін переведення – до 8 серпня, тому вступники, зазначені в розділі 11 Правил прийому повинні подати оригінали документів для зарахування на контракт до 18 серпня. Таким чином приймальна комісія встигне зарахувати таких вступників на контракт та перевести на бюджет до 19 серпня 2021 року.

 1. Я маю диплом всеукраїнської обласної олімпіади з образотворчого мистецтва (3 місце), то за це дають додаткові бали?

За цей диплом ‑ ні.
Конкурсний бал розраховується за формулою:

КБ=К1*П1+К2*П2+К3*П3+К4*А+К5*ОУ

де:
П1, П2 – оцінки ЗНО або вступних іспитів з першого та другого предметів;
П3 – оцінка ЗНО, вступного іспиту або творчого конкурсу з третього предмета;
А – середній бал атестату, переведений в шкалу від 100 до 200 балів;
ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів КНУБА за шкалою від 100 до 200 балів при вступі на спеціальності, яким надається особлива підтримка (див. Правила прийому, дод. 2);
К1, К2, К3, К4, К5 – невід’ємні вагові коефіцієнти.

Згідно п.7.7: Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2019року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів –членів Малої академії наук України 2020 року останній доданок (К5×ОУ) встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200

 1. Що таке квоти?

Квоти на зарахування за державним замовленням встановлюються КНУБА в розмірі десяти відсотків (але не менше одного місця) максимального обсягу державного замовлення.
Квоти використовуються для зарахування на навчання за державним замовленням певних категорій осіб (див. Правила прийому, розділ 8).

В разі, якщо кількість таких вступників більша за кількість місць квоти, вступники формують свій «конкурс по квоті» і також, впорядковуються за конкурсним балом від більшого до меншого.

 1. Де я можу побачити списки рекомендованих до зарахування на бюджет?

На сайті університету (vstup.knuba.edu.ua) або в холі головного навчального корпусу КНУБА.

 1. Де я можу побачити списки рекомендованих до зарахування на контракт?

Якщо ви не пройшли за конкурсом на навчання за держзамовленням, ви можете подати оригінали документів до 30 серпня в приймальну комісію, звернутись до навчального відділу, кімнати 217, 225, укласти договір та бути зарахованими на контракт. Додаткову заяву на контракт писати не потрібно. Також для вступників на контракт з середини вересня буде проводитись додатковий набір (див. п.5.5 Правил прийому).

 1. Я подав не копії, а оригінали документів у приймальну комісію. Чи збільшаться у мене шанси бути рекомендованим до зарахування?

Ні.

 1. Де можна буде ознайомитися з офіційним списком осіб, які рекомендовані до зарахування?

На сайті університету (vstup.knuba.edu.ua) або в холі головного навчального корпусу КНУБА.

 1. Я подавав документи на спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія» і хочу вчитись на будівельному факультеті, а мене розподілили на інший факультет. Як перевестись на будівельний факультет?

Вступники, які були зараховані на спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія», та в подальшому розподілені по факультетам, перші три семестри навчаються за однаковою програмою підготовки. За бажанням студента, протягом третього семестру навчання він може бути переведений на навчання на іншому факультеті.

 1. Де побачити результати творчого конкурсу, фахових випробувань?

На сайті університету (vstup.knuba.edu.ua) та на інформаційних стендах приймальної комісії в холі університету.

 1. Коли будуть проходити вступні фахові випробування, творчий конкурс?

Дивіться розклад на сайті університету (vstup.knuba.edu.ua) або на інформаційних стендах приймальної комісії в холі університету.

 1. Коли мене зарахують на бюджет?

Терміни зарахування на бюджет:
На базі повної загальної середньої освіти – 12:00 09 серпня.
На базі ОКР молодшого спеціаліста – 12:00 09 серпня.
Для здобуття ступеня магістра – 12.00 12 серпня.

 1. Чи треба зніматись з військового обліку?

Повідомлення про зарахування і є підставою для зняття з військового обліку для вступників з інших міст України. Після отримання повідомлення дійсно треба знятись з військового обліку перед заселенням в гуртожиток.

 1. Як і коли відбувається поселення в гуртожиток?

Поселення в гуртожиток відбувається в кінці серпня після виходу наказу про зарахування. З порядок поселення можна ознайомитись тут 

 1. Чи потрібно проходити практику після зарахування?

Ні, не потрібно.

 1. Що брати з собою на творчий конкурс?

Що брати, скільки часу, як будуть оцінювати та інші питання творчого конкурсу ви можете подивитись в програмах творчих конкурсів або на консультації. 

 1. Що робити якщо спізнився на творчий конкурс?

Необхідно звернутись до відповідального секретаря приймальної комісії або його заступника та написати заяву на допуск до творчого конкурсу. Час творчого конкурсу не збільшується на час вашого запізнення.

 1. Чи є пільги при вступі в магістратуру?

Так, з ними можна ознайомитись в Розділі 8 Правил прийому.

 1. Чи потрібно подавати свої роботи з художньої школи?

Ні, не потрібно.

 1. Я випускник підготовчого відділення, як мені зарахувати додаткові бали?

Протягом трьох днів після подання вашої заяви бал за успішне закінчення підготовчих курсів буде враховано приймальною комісією лише для спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Звертаємо увагу, що це не додаткові бали, вони входять в формулу розрахунку конкурсного балу. Максимальний конкурсний бал – 200 (див. п.7.7 Правил прийому).

 1. Я маю диплом випускника художньої школи. Чи потрібно його подавати. Що він дає?

Не потрібно подавати диплом з художньої школи. Єдине що впливає на ваш конкурсний бал – це якість виконаної роботи на творчому конкурсі, результат ЗНО.

 1. Я з Криму, чи є у мене пільги?

Так, в нашому університеті діють освітні центри «Крим-Україна» та “Донбас-Україна”. Якщо Ви надастенеобхідні підтверджуючі документи – будете вступати за квотою-2 (детальна інформація на сайті http://vstup.knuba.edu.ua)

 1. Чи потрібно здавати ЗНО випускникам коледжів/технікумів?

У 2021 році всім випускникам коледжів, для вступу до закладів вищої освіти необхідн омати 2 ЗНО (перелік сертифікатів ЗНО для спеціальностей за посиланням).

У 2021 році приймаються сертифікати ЗНО з даних предметів за 2018, 2019, 2020, 2021 роки.

 1. У мене є сертифікат з іноземної мови рівня В1, мені здавати Єдиний вступний іспит в магістратуру?

Здавати іспит потрібно. Вступний іспит з іноземної мови має кваліфікаційний характер та орієнтований на те, що вступник має підтвердити володіння іноземною мовою на рівні не нижчому за В2 відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

 1. Чи є пільга для дитини якщо у батька-шахтаря підземний стаж більше 15 років?

Ця дитина може бути переведена на вакантне місце державного замовлення в порядку, передбаченому розділом 8, п.8.9 Правил прийому, якщо вона зарахована на навчання за іншими джерелами фінансування. Якщо ви бажаєте використати право переведення на вакантні місця держзамовлення, необхідно виконати умови щодо зарахування на навчання за контрактом – подати оригінали документів до 18 серпня 2021 року.

 1. Як подати електронну заяву на вступ?

Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструвати особистий електронний кабінет на інтернет-сайті http://ez.osvitavsim.org.ua. починаючи з 1 липня 2021 р.

 1. Скільки діє медична довідка 086-О для вступу?

Дійсна протягом одного року

 1. Як подати оригінали документів?

Подавати оригінали документів необхідно в холі головного корпусу університету або в к.20 – Архів приймальної комісії.

У 2021 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця державного може також здійснюватися шляхом надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії КНУБА, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі 5 Правил прийому.

У 2021 році подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця державного замовлення може здійснюватися шляхом надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, на електронну адресу Приймальної комісії КНУБА, зазначену в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі 5 Правил прийому.

 1. Які сторінки паспорта потрібно копіювати для вступу?

Перший-другий розворот та розворот з пропискою.

 1. Чи можна подати заяву до університету в електронному вигляді, якщо для вступу на обрану спеціальність передбачено творчий конкурс?

Якщо у вас немає особливих умов вступу – тільки в електронному вигляді.

 1. Якщо я провчився і отримав диплом по спеціальності «Туризм», чи можу я поступити до вас на спеціальність «Менеджмент»?

Можете спробувати. Але Ви повинні бути готові скласти вступний іспит, який базується на програмі підготовки бакалавра за спеціальністю «Менеджмент».

 1. Чи можливо вступити на бюджет вдруге? Минулого року почав навчатися в універі на бюджетній основі. Після літньої сесії мене відрахували. Чи можу я в цьому році знову подавати документи на бюджетну основу?

Подати можете, але якщо зарахують, то доведеться відшкодовувати.
«Громадяни України, які не завершили навчання за державним або регіональним замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в державних і комунальних вищих навчальних закладах за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.»

 1. Як дізнатись, чи проходжу я на контракт?

Після зарахування вступників на навчання за державним замовленням Ви можете подати оригінали документів до 30 серпня до приймальної комісії, звернутись до навчального відділу, кімнати 217, 225, укласти договір та бути зарахованими на контракт.

 1. Чи можливо отримати другу вищу освіту безкоштовно, якщо першу отримував на контрактній основі?

Так

 1. Чи можна отримати ще один ступінь “Магістра” за державний кошт, якщо перший був отриманий на платній основі?

Так

 1. Скільки коштує навчання в університеті?

З вартістю навчання можна ознайомитись на нашому сайті http://vstup.knuba.edu.uа.

 1. Чи можна вступити не маючи одного предмета ЗНО?

Ні, не можна (За винятком наявності пільг. Див. Розділ 8 Правил прийому).

 1. Я громадянка України, прописана в м. Донецьк. У мене є українське свідоцтво про базову загальну середню освіту і російський атестат про повну середню освіту. Чи можу я вступити до КНУБА?

Так, в нашому університеті діють освітні центри «Крим-Україна» та “Донбас-Україна”. Якщо Ви надастенеобхідні підтверджуючі документи – будете вступати за квотою-2 (детальна інформація на сайті http://vstup.knuba.edu.ua)

 1. Якщо я подала документи на магістратуру в два університети, в одному вже здала іспити, поступила та мені сказали принести оригінали документів для зарахування на бюджет, а в іншому університеті іспитів ще не було, чи маю я право при вступі в другий університет на бюджет забрати оригінали та вступити в другий?

Якщо ви в другому університеті успішно здали іспити, проходите за конкурсом на бюджет та бажаєте вчитись там, то забираєте оригінали документів в першому і приносите в другий.
Є один нюанс. В другому університеті є термін подання оригіналів для зарахування на бюджет. Вам необхідно встигнути забрати документи з першого та принести в другий. В різних університетах по різному, і технологічно не всі приймальні комісії «можуть» відрахувати студента та віддати йому документи за один-два дні.

 1. Я подав оригінали в один університет, але передумав и хочу тепер в інший, я можу забрати документи та подати в той, який хочу? Якщо вже заберу, то я втрачу можливість взагалі вступати?

Якщо ви заберете оригінали з «першого» університету, ви втратите можливість вступити до нього на бюджет і все. Відмовити в отриманні оригіналів документів приймальна комісія не має права.
Якщо вас вже зарахували, тоді прийдеться почекати поки вас відрахують, і вже потім забрати оригінали документів.

 1. На державне окремо, а на контракт окремо заяви потрібно подавати? Чи це все разом зараховується?

В нашому університеті окремо ні документи ні додаткові заяви писати не потрібно.

 1. Чому одні університети ставлять коефіцієнти для додатку до атестату 0,05, а інші 0,1?

Можливий такий випадок як в нашому університеті. Якщо при вступі на певну спеціальність враховується бал за успішне закінчення підготовчих курсів КНУБА, то університет може встановити коефіцієнт атестату замість 0,1 – 0,05, а коефіцієнт за підготовчі курси – 0,05.

 1. Які пільги передбачені для дітей з багатодітних родин?

В 2021 році діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей) вступають на загальних умовах. Але у випадку не проходження на бюджет  можуть бути переведені на вакантні місця державного замовлення в порядку, передбаченому Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або фіксовану (закриту) конкурсну пропозицію на навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.

 1. Які пільги є у інваліда при вступі?

Мають право на зарахування за співбесідою

 • Особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
 • Особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Мають право на переведення на вакантні місця державного замовлення в порядку, передбаченому розділом 12 Правил прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування:

 • Особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю.
 • Інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 2.
 • Шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи. 
 1. Пільги для дітей учасників АТО?

Діти, батьки (один із батьків, усиновлювачів) яких загинули під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районах проведення антитерористичної операції (детально див. розділ 8, п. 8.8 Правил прийому)– мають право на переведення на вакантні місця державного замовлення в порядку, передбаченому розділом 12 Правил прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування.
Також можуть бути переведені на вакантні місця державного замовлення в порядку, передбаченому Правилами прийому, розділ 12, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту (фіксовану) конкурсну пропозицію:
– діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (розділ 8, п. 8.9 Правил пийому);

 1. 6 Чи потрібні конверти?

Ні.

 1. Чи враховується медаль під час конкурсного відбору?

Ні, не враховується.

 1. Я подаю документи на факультет чи на спеціальність?

Всі вступники подають документи на спеціальність, тобто одна заява на одну спеціальність. Можна подати до 5 заяв спеціальності для участі у конкурсі на місця, які фінансуються за рахунок державного замовлення.

 1.  Що таке пріоритет?

Пріоритет ‑ показник, виражений числами від 1 до 5, який вступник особисто присвоює своїм заявам, де 1 є показником найбільшої пріоритетності заяви, тобто на першому місці та спеціальність, на яку ти хочеш вступити найбільше. Пріоритетність визначається під час вступу на навчання на денну та заочну форми навчання на місця державного замовлення на основі повної загальної середньої освіти.

 1. У гуртожитки селять першокурсників із першокурсниками чи зі старшокурсниками?

Поселення відбувається за принципом вільних місць. Людина закінчила навчання і звільнила місце, на її місце поселили першокурсника.

 1. В якому стані гуртожитки?

Гуртожитки знаходяться в різному стані залежно від конкретного гуртожитку, який може мати блочну або коридорну систему. Фото гуртожитків можна побачити тут (http://www.knuba.edu.ua/?page_id=120) 

 1. Якщо я не бажаю навчатись за тією спеціальністю, на яку рекомендований, я можу не подавати оригінали?

Так, але можливість зарахування на бюджет ви тоді втрачаєте, на іншій спеціальності (по іншій заяві) – навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.

 1. Чи можна анулювати подачу документів та подати їх в інший заклад?

Так, до кінця прийому документів у своєму електронному кабінеті ви можете скасувати подану заяву, проте разом із скасуванням втрачаєте право подання ще однієї заяви з такою самою пріоритетністю – ще раз використати пріоритет не можна.

 1. Які екзамени потрібно складати для вступу в магістратуру?

Якщо ви хочете продовжити навчання за спеціальністю, то складаєте вступне фахове випробування та Єдиний вступний іспит з іноземної мови – для всіх спеціальностей  Детальніше можна ознайомитись за цим посиланням http://vstup.knuba.edu.ua

 1. Яка форма одягу на День першокурсника?

Звичайно ми сподіваємось, що ви прийдете красивими та нарядними, адже це свято!

 1. Коли починається і скільки триває прийом документів на денну форму навчання?

Прийом документів цього року почнеться 14 липня і триватиме до 23 липня 2021 р. для вступників на основі загальної середньої освіти та на базі диплому молодшог оспеціаліста. Це правило розповсюджується як на денну, так і на заочну форми навчання. Для вступників до магістратури прийом документів триватиме з 15 липня по 23 липня 2021 р.

 1. Скільки заяв можна подати для участі у конкурсному відборі для вступу на освітній ступінь магістр?

Можна подати до 5 заяв на бюджет. Кількість заяв на контракт – до тридцяти. Проте потрібно пам’ятати, що на кожну освітню програму необхідно складати вступний іспит з фаху, іспити можуть проходити одночасно в різних місцях.

 1. Яка вартість навчання за контрактом? Чи можна сплачувати її частинами?

Ціни можна переглянути на нашому сайті vstup.knuba.edu.ua.

Оплата здійснюється за семестр або за рік.

 1. Чи можна повторно вступити на бюджет?

Особи, які не закінчили навчання на бюджеті за ступенем бакалавра або магістра, можуть повторно вступити на бюджет на навчання за цим ступенем. У випадку, коли особа отримала певний ступінь освіти, вона може вступити на бюджет на той самий ступінь за іншою спеціальністю. Якщо особа повторно вступила на бюджет, вона повинна повернути кошти, витрачені державою на її попереднє навчання відповідно до процедури.

Це правило також стосується осіб, які мають ОКР спеціаліста, тобто вони можуть вступати на навчання до магістратури на контракт, а у випадку вступу на іншу спеціальність мають право вступати на бюджет за умови відшкодування попереднього навчання.

Translate »