Програми вступних фахових випробувань для вступників на ОС магістр у 2022 році

Програма індивідуальної усної співбесіди з іноземної мови (тільки для вступників на спеціальності 051, 071, 073, 076, 081, 281, які користуються спеціальними умовами вступу відповідно до розділу 8 Правил прйиому до КНУБА)

Архітектурний факультет

022 Дизайн. Середовищний і промисловий дизайн

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Художньо-декоративне оздоблення інтер’єру

191 Архітектура та містобудування. Архітектура будівель і споруд (АБС). Містобудування (МБ). Дизайн архітектурного середовища (ДАС)

Приклади робіт для вступників архітектурного факультету (магістратура)

 

Будівельний факультет

051 Економіка. Економіка підприємства

071 Облік і оподаткування. Облік і аудит

073 Менеджмент. Менеджмент організацій і адміністрування

192 Будівництво та цивільна інженерія. Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ)

 

Будівельно-технологічний факультет

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Товарознавство і комерційна діяльність

192 Будівництво та цивільна інженерія. Технології будівельних конструкцій виробів і матеріалів (ТБКВМ)

 

Факультет автоматизації і інформаційних технологій

073 Менеджмент. Управління проєктами

121 Інженерія програмного забезпечення. Розподілені програмні системи і технології

122 Комп’ютерні науки. Комп’ютерні науки. Управління проєктами

123 Комп’ютерна інженерія. Комп’ютерні системи і мережі

125 Кібербезпека. Безпека інформаційних і комунікаційних систем

126 Інформаційні системи та технології. Інформаційні системи та технології. Штучний інтелект. Когнітивні технології

131 Прикладна механіка. Інженерія логістичних систем

133 Галузеве машинобудування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

 

Факультет геоінформаційних систем і управління територіями

017 Фізична культура і спорт. Фізичне виховання і психологія спорту

193 Геодезія та землеустрій. Геодезія. Землеустрій і кадастр. Геоінформаційні системи і технології. Девелопмент нерухомості

242 Туризм

Факультет інженерних систем та екології

101 Екологія. Екологія та охорона навколишнього середовища

144 Теплоенергетика. Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології

183 Технології захисту навколишнього середовища

192 Будівництво та цивільна інженерія. Теплогазопостачання і вентиляція (ТВ)

192 Будівництво та цивільна інженерія, Водопостачання та водовідведення (ВВ)

 

Факультет урбаністики та просторового планування

081 Право. Захист прав людини у сфері будівництва та містобудування

192 Будівництво та цивільна інженерія. Міське будівництво та господарство(МБГ). Автомобільні дороги і аеродроми(АДА). Урбаністика та просторове планування (УПП)

281 Публічне управління та адміністрування. Державне управління у сфері містобудівної діяльності

 

Розклад фахових вступних випробувань у 2022 році

 

Translate »
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux