Списки рекомендованих до зарахування на бюджет на базі повної загальної середньої освіти (ПЗСО)

192 “Будівництво та цивільна інженерія” (денна форма навчання)

192 “Будівництво та цивільна інженерія” (заочна форма навчання)

 

АРХІТЕКТУРНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

022 “Дизайн”

023 “Образотворче мистецтво”

191 “Архітектура та містобудування”

БУДІВЕЛЬНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

051 “Економіка”

071 “Облік і оподаткування”

073 “Менеджмент”

БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 075  “Маркетинг” 

076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

161 “Хімічні технології та інженерія”

 

 ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

015.31 “Професійна освіти. Машинобудування”

015.39 “Професійна освіти. Цифрові технології”

122 “Комп’ютерні науки”  

123 “Комп’ютерна інженерія”  

125 “Кібербезпека”

126 “Інформаційні системи і технології”, ОП “Інформаційні системи і технології”, ОП “Штучнй інтелект, Управління проектами” 

131 “Прикладна механіка” 

133 “Галузеве машинобудування”  

141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” 

 

 ФАКУЛЬТЕТ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ТА УПРАВЛІННЯ ТЕРИТОРІЯМ

017 “Фізична культура і спорт”

193 “Геодезія та землеустрій”

242 “Туризм”

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНИХ СИСТЕМ ТА ЕКОЛОГІЇ

101 “Екологія”

144 “Теплоенергетика”

183 “Технології захисту навколишнього середовища”

194 “Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”

 

ФАКУЛЬТЕ УРБАНІСТИКИ ТА ПРОСТОРОВОГО ПЛАНУВАННЯ

052 “Політологія”

081 “Право”

 

СПИСКИ ВСТУПНИКІВ, РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ ЗА КВОТОЮ-2

Translate »