Програми вступних фахових випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня МАГІСТРА

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РЕЄСТРАЦІЇ НА ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ

Програми єдиного вступного іспиту (ЄВІ)
Програми єдиних фахових вступних випробувань (ЄФВВ)

Архітектурний факультет

022 Дизайн. Середовищний і промисловий дизайн
Приклад роботи (клаузура)

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Художньо-декоративне оздоблення інтер’єру
Приклад роботи (клаузура)

191 Архітектура та містобудування. Архітектура будівель і споруд (АБС). Містобудування (МБ). Дизайн архітектурного середовища (ДАС)
Приклад роботи з клаузури №1 (АБС, МБ, ДАС)
Приклад роботи з клаузури №2 (АБС)
Приклад роботи з клаузури №2 (МБ)
Приклад роботи з клаузури № 2(ДАС)

Будівельний факультет

051 Економіка. Економіка підприємства (програма фахового іспиту замість ЄФВВ)*
071 Облік і оподаткування. Облік і аудит (програма фахового іспиту замість ЄФВВ)*
073 Менеджмент. Менеджмент організацій і адміністрування (програма фахового іспиту замість ЄФВВ)*
192 Будівництво та цивільна інженерія. Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ)

Будівельно-технологічний факультет

075 Маркетинг. Маркетинг (програма фахового іспиту замість ЄФВВ)*
076 Підприємництво та торгівля. Товарознавство і комерційна діяльність (програма фахового іспиту замість ЄФВВ)*
192 Будівництво та цивільна інженерія. Технології будівельних конструкцій виробів і матеріалів (ТБКВМ)

Факультет автоматизації і інформаційних технологій

073 Менеджмент. Управління проєктами (програма фахового іспиту замість ЄФВВ)*
121 Інженерія програмного забезпечення. Розподілені програмні системи і технології
122 Комп’ютерні науки. Комп’ютерні науки. Управління проєктами
123 Комп’ютерна інженерія. Комп’ютерні системи і мережі
125 Кібербезпека та захист інформації. Безпека інформаційних і комунікаційних систем
126 Інформаційні системи та технології. Інформаційні системи та технології. Штучний інтелект. Когнітивні технології
131 Прикладна механіка. Інженерія логістичних систем
133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка

Факультет геоінформаційних систем і управління територіями

017 Фізична культура і спорт. Фізичне виховання і психологія спорту
193 Геодезія та землеустрій. Геодезія. Землеустрій і кадастрГеоінформаційні системи і технології. Девелопмент нерухомості

Факультет інженерних систем та екології

101 Екологія. Екологія та охорона навколишнього середовища
144 Теплоенергетика. Енергетичний менеджмент, енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології
183 Технології захисту навколишнього середовища
192 Будівництво та цивільна інженерія. Теплогазопостачання і вентиляція (ТВ)
192 Будівництво та цивільна інженерія. Водопостачання та водовідведення (ВВ)
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології. Водогосподарське будівництво і управління водними ресурсами та системами

Факультет урбаністики та просторового планування

081 Право. Захист прав людини у сфері будівництва та містобудування (програма фахового іспиту замість ЄФВВ)*
192 Будівництво та цивільна інженерія. Міське будівництво та господарство(МБГ). Автомобільні дороги і аеродроми(АДА). Урбаністика та просторове планування (УПП)
281 Публічне управління та адміністрування. Державне управління у сфері містобудівної діяльності (програма фахового іспиту замість ЄФВВ)*

Програма співбесіди з іноземної мови*

* Примітка: складати співбесіду з іноземної мови (замість ЄВІ) та/або фаховий іспит (замість ЄФВВ) мають право:
– вступники, які користуються спеціальними умовами участі у вступній кампанії відповідно до розділу 8 Правил прийому до КНУБА;
– вступники на основі НРК7 (диплому магістра/спеціаліста) для здобуття ступеня магістра виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб (крім спеціальності 081 «Право»).

Translate »
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux