Спеціальності та освітні програми 2019

Спеціальність – 015. “Професійна освіта

Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.

Спеціалізація: Професійна освіта. Цифрові технології

Профіль фахівця – інженерно-педагогічна діяльність в системі професійно-технічної та спеціальної освіти в галузях комп’ютерних технологій і інформаційних систем в управлінні та навчанні.

Фахівці зі спеціальності підготовлені до роботи за такими видами діяльності: працювати в професійних училищах, в професійних ліцеях і коледжах, технікумах, в міжшкільних та галузевих навчально-виробничих комбінатах, у відділах технічного навчання виробництва, у вузах, в установах підвищення кваліфікації, у наукових установах, а також у загальноосвітніх школах як викладач інформатики і інших комп’ютерних дисциплін.
Разом з тим він може працювати розробником комп’ютерних систем та інформаційних технологій в будівельних та інших організаціях, проектних інститутах, конструкторських бюро, науково-дослідних установах; інженером-програмістом в різних галузях народного господарства.

Освітня програма (бакалавр)

Освітнь-професійна програма (магістр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

 

Спеціальність – 015 “Професійна освіта

Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.

Спеціалізація: Професійна освіта. Машинобудування 

Профіль фахівця – інженерно-педагогічна діяльність в системі професійно-технічної та спеціальної освіти в галузях виробництва, експлуатації і ремонту підйомно-транспортних, будівельних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання підприємств будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.
Фахівці зі спеціальності підготовлені до роботи в професійних училищах, в професійних ліцеях і коледжах, технікумах, в міжшкільних та галузевих навчально-виробничих комбінатах, у відділах технічного навчання виробництва, у вузах, в установах підвищення кваліфікації, у наукових установах, а також у загальноосвітніх школах, як вчитель праці та викладач технічних дисциплін. Разом з тим вони можуть працювати і на інженерних та керівних посадах в галузях виробництва, експлуатації та ремонту будівельних машин і обладнання підприємств будівельної індустрії, в спеціальних конструкторських бюро; в проектних організаціях; в науково-дослідних установах.

Освітня програма (бакалавр)

Освітньо-професійна програма (магістр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

 

Спеціальність – 017 “Фізична культура і спорт”

Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр.

Освітня програма: Фізичне виховання і спорт

 

Спеціальність – 022 “Дизайн

Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.

Освітня програма: Інтер’єр та обладнання

Освітня програма (бакалавр)

Профіль фахівця: історія і теорія дизайну, методика дизайн-конструювання і проектування, теорія інтер’єру, дизайн інтер’єрів, конструювання меблів і обладнання, ландшафтний дизайн.

Освітня програма: на рівні підготовки “Магістр”: Середовищний і промисловий дизайн

Освітня програма (магістр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

 

Спеціальність – 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація”

Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.

Освітня програма: Художньо-декоративне оздоблення інтер’єру

Освітня програма (бакалавр)

Освітня програма (магістр)

Профіль фахівця: художня творчість в галузі образотворчого та прикладного мистецтва, керівництво творчими студіями; робота в галузі ужиткового мистецтва, графічного дизайну, реклами, художньо-декоративного оздоблення інтер’єрів, теорія мистецтва.

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця (бакалавр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця (магістр)

 

Спеціальність – 051 “Економіка”

Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.

Освітня програма: Економіка підприємства (ЕП)

Профіль фахівця: підготовка до планово-економічної, організаційно-управлінської, аналітичної та дослідницької діяльності в галузі економіки на підприємствах.

Освітньо-професійна програма (бакалавр)

Освітньо-професійна програма (магістр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

 

Спеціальність – 052 ”Політологія

Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітнім рівнем бакалавр.

Освітня програма: Політичний менеджмент

Профіль фахівця: виконання професійних видів робіт у державних органах та міжнародних організаціях, партіях та громадських організаціях, органах місцевого самоврядування, розробка, прийняття та реалізація рішень з управління організаціями, установами та підприємствами, реалізація проектів у сфері паблік-рілейшнз.

Освітньо-професійна програма (бакалавр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

 

Спеціальність – 071 Облік і аудит”

Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітнім рівнем бакалавр, магістр.

Освітня програма: Облік і аудит (ОіА)

Профіль фахівця: складання бухгалтерської звітності, облік грошових коштів і розрахункових операцій, основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, нематеріальних активів і фінансових інвестицій, витрат на виробництво готової продукції та її реалізації в т.ч. в будівельній галузі, впровадження прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку, обчислення податків, планування аудиторських перевірок, складання програм аудиту.
Освітньо-професійна програма (Магістр) 2019

Освітньо-професійна програма (бакалавр)

Освітньо-професійна програма (магістр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

 

Спеціальність – 073 “Менеджмент”

Освітня програма: Управління проектами (УПМ)

Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітнім рівнем: магістр.

Підготовка студентів здійснюється за цільовими програмами:

–управління проектами девелопменту;

–управління проектами розвитку організацій.

Профіль фахівця – моделювання середовища та управління проектами будівництва, девелопменту та розвитку організацій, на основі життєвого циклу, аналізу зацікавлених сторін, впливу ризиків та чинників соціоекономічного характеру; визначення стандартів якості, що мають бути застосовані до проекту.

Освітньо-професійна програма (магістр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

Освітня програма: Менеджмент організацій і адміністрування (МОіА).
Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.
Профіль фахівця: розробка і вдосконалення економічних методів управління; аналіз, оцінка і прогноз ефективності виробничої і комерційної діяльності; планування виробничо-господарської і фінансової діяльності; управління маркетинговою діяльністю будівельних організацій; прикладні економічні дослідження в будівництві.

Освітньо-професійна програма (бакалавр)

Освітньо-професійна програма (магістр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

 

Спеціальність – 075 “Маркетинг”

Освітня програма: Маркетинг

Підготовка зі спеціалізації здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр.

 

Спеціальність – 076 “Підприємство, торгівля та біржова діяльність”

Освітня програма: Товарознавство та комерційна діяльність (ТКД)

Підготовка зі спеціалізації здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.

Профіль фахівця: формування оптимального асортименту та контролю якості будівельних товарів, будівель та споруд на основі вивчення ринку та його кон’юнктури; моделювання ринкових ситуацій, аналіз і оцінка оптимальної структури асортименту, сертифікація продукції і експертиза її якості; надання ріелторських послуг з визначенням залишкової вартості будівельних товарів.

Освітньо-професійна програма (бакалавр)

Освітньо-професійна програма (магістр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

Освітня програма: Товарознавство та комерційна логістика

Підготовка зі спеціалізації здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр

Профіль фахівця: товарознавство та комерційна логістика.

Освітньо-професійна програма (бакалавр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

Освітня програма: Товарознавство та організація зовнішньої торгівлі

Підготовка зі спеціалізації здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр

Профіль фахівця: товарознавство та організація зовнішньої торгівлі.

Освітньо-професійна програма (бакалавр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

Освітня програма: Товарознавство та експертиза в митній справі

Підготовка зі спеціалізації здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр

Профіль фахівця: митна справа, знання принципів та нормативно-правових засад здійснення державної митної справи.

Освітньо-професійна програма (бакалавр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

Освітня програма: Організація оптової та роздрібної торгівлі

Підготовка зі спеціалізації здійснюється за освітніми рівнями: магістр

Профіль фахівця: теорія товарного обігу, торговельного підприємництва і біржової діяльності, які мають фахові знання і практичні навички в організації діяльності підприємств торгівлі

Освітньо-професійна програма (магістр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

 

 Спеціальність – 081 Право

Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр.

Освітня програма: Будівельне та містобудівне право (БМП)

Профіль фахівця – аналіз регуляторного впливу нормативно-правових актів у будівельному комплексі та сфері містобудування; юридичний супровід договірно-правових відносин, претензійно-позовна діяльність у будівництві та містобудуванні; юридичний супровід інвестиційної діяльності; оптимізація застосування нормативно-правових актів в управлінні будівництвом, юридична експертиза дотримання законності.

Осітньо-професійна програма (бакалавр) 

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

 

Спеціальність101  “Екологія”

Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.

Освітня програма: Екологія та охорона навколишнього середовища (ЕК)

Профіль фахівця – проведення екологічних досліджень сировини, готової продукції, умов праці, поводження з відходами; розробка заходів запобігання забруднення навколишнього середовища шкідливими речовинами та вирішення питань очищення заражених і порушених територій. Робота фахівців направлена на визначення та забезпечення безпечних умов життєдіяльності на виробництві та зниження шкідливого впливу виробничих факторів на життя і здоров’я працівників.. Особлива увага приділяється еколого-економічних розрахункам замкнених циклів для підвищення ефективності діяльності підприємств, розширення і реконструкція діючих виробництв, а також для проектування, будівництва і експлуатації нових об’єктів.

Фахівці-екологи обіймають інженерні та керівні посади на підприємствах широкого спектру діяльності, в державних установах, наукових організаціях та контролюючих органах, діяльність яких пов’язана з виконанням вимог законодавства у галузі охорони навколишнього середовища, раціональним використанням природних ресурсів. Фахівці можуть здійснювати розробку прикладних екологічних програм, екологічну експертизу, аудит і консалтинг, моніторинг впливу виробничої діяльності на навколишнє середовище.

Освітньо-професійна програма (бакалавр)

Освітньо-професійна програма (магістр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

 

Спеціальність121  “Інженерія програмного забезпечення”

Освітня програма: Розподілені програмні системи і технології

Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітнім рівнем магістр

Профіль фахівця: створення програмного забезпечення, у тому числі у сфері інтернет технологій, мережевого і комунікаційного програмного забезпечення; проектування інтерактивних інтерфейсів користувача; проектування і розробка баз даних; тестування та забезпечення якості програмного забезпечення; аналіз проектів та програм готових систем, аналіз потреб та проблем користувачів, пошук найоптимальніших рішень; розробка, виготовлення, постачання та документування програмного забезпечення на замовлення користувачів;надання консультацій у сфері проектування і розробки програмного забезпечення.

Місцем роботи випускників можуть бути організації, які займаються розробкою та супроводом програмного забезпечення, незалежні агенції з тестування програмного забезпечення.

Кваліфікація: професіонали в галузі з інженерії програмного забезпечення; аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення; аналітик програмного забезпечення та мультимедіа; інженер з програмного забезпечення комп’ютерів.

Освітня програма (магістр)

 

Спеціальність – 122 “Комп`ютерні науки”

Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.

Освітня програма: Інформаційні управляючі системи і технології

Профіль фахівця – інформаційне та структурне дослідження систем організаційного управління підприємств і організацій; розробка і експлуатація комп’ютерних інформаційних технологій обробки інформації та управління підприємствами і організаціями різних галузей діяльності.

Фахівці з спеціальності можуть обіймати посади: системних аналітиків, інженерів, керівників, консультантів, наукових співробітників у сфері впровадження інформаційних управляючих систем і технологій; інженерів-програмістів з комп’ютерних систем на підприємствах-розробниках програмного забезпечення; викладати комп’ютерні дисципліни у різноманітних освітянських закладах.

Освітня програма (бакалавр)

Освітня програма (магістр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

Освітня програма: Управління проектами (УПК)

Підготовка зі спеціалізації здійснюється за освітнім рівнем: магістр.
Підготовка студентів здійснюється за цільовими програмами:
–Управління проектами розробки інформаційних технологій;
– Управління проектами Start-Up.

Профіль фахівця – моделювання середовища та управління проектами створення інформаційно-коммунікаційних систем, управління проектами створення програмного забезпеченя, їх фаз та життєвого циклу, аналіз зацікавлених сторін, ризиків та інших чинників, що впливають на виконання проектів; визначення підходів та стандартів щодо управління якістю, комунікаціями, командою, що мають бути застосовані до проекту;
Завдяки своїм фаховим знанням, умінням і навичкам випускники можуть обіймати посади керівників та консультантів проектів та програм різного рівня в державних органах, міністерствах, установах та організаціях різного спрямування.

Освітня програма (магістр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

 

Спеціальність – 123 “Комп`ютерна інженерія”

Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.

Освітня програма: Комп`ютерні системи і мережі (КСМ)

Профіль фахівця – створення, використання, використання, обслуговування складних комп`ютерних систем та мереж на базі сучасних мікропроцесорів, персональних комп`ятерів, локальних та глобальних мереж, мережі Internet, баз даних, проектування програмного забезпечення мовами високого рівня; створення, супровід та експлуатація системних та проблемно-орієнтованих програмних засобів, баз даних комп`ютерних систем та мереж; створення, використання, обслуговування спеціалізованих комп`ютерних засобів.
Фахівці зі спеціальності підготовлені до роботи у банківських установах, організаціях, що надають послуги Internet, мобільного і стаціонарного зв`язку, інформаційних відділах державних організацій, навчальних закладах, середніх та великих підприємствах на посадах технічного директора, керівника відділу інформаційних технологій, програміста, конструктора комп`ютерних систем, аналітика з комп`ютерних комунікацій, аналітика комп`ютерних систем.

Освітня програма (бакалавр)

Освітня програма (магістр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

 

Спеціальність – 125 “Кібербезпека”

Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.

Освітня програма: Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІКС)

Профіль фахівця – технологічне і організаційне забезпечення захисту інформації в комп`ютеризованих технічних системах та охоронна діяльність, що здійснюється за допомогою комп`ютеризованих захисних пристроїв.
Фахівці з спеціальності можуть обіймати посади: спеціаліст з організації захисту інформації; адміністратор доступу; інспектор з організації захисту секретної інформації; проектувальник систем та засобів захисту інформації; проектувальник комп’ютерних систем та мереж; інженер з експлуатації та модернізації засобів захисту інформації; аналітик з технічного захисту інформації; фахівець з режиму секретності; адміністратор системи; адміністратор задач; адміністратор баз даних; аналітик комп’ютерного банку даних; прикладний програміст; інженер з комп’ютерних систем.

Освітня програма (бакалавр)

Освітня програма (магістр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

 

Спеціальність – 126 “Інформаційні системи і технології”

Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.

Освітня програма: Інформаційні системи і технології  (ІСТ)

Профіль фахівця – інформаційне та структурне дослідження систем проектування об’єктів будівництва; розробка та експлуатація комплексних систем автоматизованого проектування технологічних процесів, досліджень, розрахунків; моделювання комплексів різного призначення, в першу чергу будівельних.
Спеціальність базується на сучасних інноваційних технологіях, входить до найбільш перспективних професійних напрямків діяльності.
Отримані фахівцями знання, уміння та навички в галузі інформаційних технологій дозволяють їм працювати: в проектних, архітектурних, науково-дослідних та інших організаціях будівельної галузі, здійснюючи розробку, супроводження і експлуатацію САПР; адміністраторами комп’ютерних мереж; адміністраторами розподілених баз даних і знань; у сфері віртуальних і медіатехнологій; на ринку новітніх комп’ютерних, інформаційних і комунікаційних технологій; в організаціях, що займаються комп’ютерним дизайном, видавничою і рекламною діяльністю.

Випускники успішно працюють в організаціях, що займаються розробкою програмного забезпечення, в провідних проектних і конструкторських організаціях, підприємствах, державних і комерційних організаціях, а також в компаніях: Google, Sumsung. Epam, Cisco, HP, itLynx, Infopulse, Luxoft тощо.

Освітня програма (бакалавр)

Освітня програма (магістр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

 

Спеціальність – 131  “Прикладна механіка

Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.

Освітня програма: Інженерія логістичних систем (ІЛС)

Профіль фахівця – розробка виробничих логістичних систем, логістичних систем для складування, розподілу і доставки різноманітних товарів у всіх галузях виробництва і надання послуг.

Фахівці з спеціальності можуть обіймати посади: менеджер служби збуту; менеджер служби матеріально-технічного забезпечення; експерт та консультант відділів інформаційних і фінансових закладів; логістик комерційного відділу; працівник логістично-дослідницьких центрів; інженер машинобудівних та приладобудівних підприємств загального і спеціального призначення різних форм власності.

Освітня програма (бакалавр)

Освітня програма (магістр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

Освітня програма: Інженeрна механіка (ІМ)

Профіль фахівця – робота у виробничо-технічних, конструкторських, експлуатаційних та ремонтних службах виробничих підприємств, цехів, ділянок, фірм, що забезпечують виробництво, експлуатацію та обслуговування різноманітної техніки.

Освітня програма (бакалавр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

 

Спеціальність – 133 “Галузеве машинобудування”

Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.

Освітня програма: Галузеве машинобудування (ГМ)

Профіль фахівця – комплексна механізація будівельного виробництва; проектування, удосконалення та дослідження підйомно-транспортних, дорожніх, меліоративних машин і обладнання підприємств будівельних матеріалів, виробів і конструкцій.

Фахівці зі спеціальності підготовлені до роботи в трестах і управліннях механізації будівельних робіт; будівельних організаціях; на ремонтних підприємствах; на підприємствах будівельної індустрії; в спеціальних конструкторських бюро; в проектних організаціях; в науково-дослідних установах.

Освітня програма (бакалавр)

Освітня програма (магістр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

 

Спеціальність – 141 “Електроенергетика, електротехніка та  електромеханіка”

Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.

Освітня програма: Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

 Профіль фахівця – розробка специфічного устаткування, яке застосовується для механізації та автоматизації технологічних процесів, вивчення технології експлуатації та ремонту такого устаткування в будівельній галузі України та інших підприємствах промисловості, в першу чергу житлово-комунальної сфери.
Випускники даної спеціальності орієнтовані на проектування, налагодження та експлуатацію комп’ютеризованих систем управління різними промисловими установками, а також розробку складних електромеханічних систем з використанням комп’ютерів, мікропроцесорних засобів і системного програмування.
Посади, які можуть займати випускники даної спеціальності: інженер-електромеханік, інженер-електрик, інженер з автоматизації, технічний консультант, науковий співробітник, керівні посади різних рівнів.

Освітня програма (бакалавр)

Освітня програма (магістр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

 

Спеціальність144 “Теплоенергетика

Підготовка здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, освітньо-науковим – доктор філософії.

Освітня програма: Енергетичний менеджмент; енергоефективні муніципальні та промислові теплові технології 

Профіль фахівця: системна підготовка з енергетики для різних галузей економіки. Можуть здійснювати управління енергозбереженням, наукові дослідження, проектування, монтаж, налагодження, експлуатацію, сервісне обслуговування теплоенергетичного обладнання і технологій, у тому числі, що використовують вторинні, нетрадиційні та відновлювальні енергоресурси. Сучасні інформаційні технології, машинне проектування, раціональне використання природних ресурсів, ресурсоенергозбереження та екологія, менеджмент, маркетинг і право. Випускники обіймають інженерні та управлінські посади у державних, муніципальних, приватних наукових, виробничих та комерційних організаціях, можуть здійснювати ресурсоенергетичні обстеження та аудити.

Освітньо-професійна програма (бакалавр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

 

Спеціальність – 151“Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технології”

Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.

Освітня програма: Автоматичне управління технологічними процесами (АТП)

Профіль фахівця – проектування, управління, налагоджування та експлуатація локальних і комп’ютерних технічних засобів автоматизації технологічних процесів і промислового устаткування в будівництві і житлово-комунальному господарстві.

Фахівці зі спеціальності підготовлені до роботи на підприємствах, в будівельних і пусконалагоджувальних організаціях; в проектних, конструкторських і науково-дослідних установах по експлуатації, монтажу, налагоджуванню, проектуванню, розробці і дослідженню пристроїв та систем автоматизації виробничих процесів і об’єктів галузі.

Освітня програма (бакалавр)

Освітня програма (магістр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

 

Спеціальність – 161  “Хімічні технології та інженерія”

Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітнім рівнем бакалавр.

Освітня програма: Комп’ютерне моделювання в технології композиційних будівельних матеріалів

Профіль фахівця: проектування  складу та налагодження виробничих хімічних процесів виробництва композиційних будівельних матеріалів з використанням комп’ютерного програмного забезпечення; дослідження їх складу та властивостей.

Освітня програма (бакалавр)

Дисципліни, які забезпечують формування професійних якостей фахівця

Освітня програма: Нанотехнології оздоблювальних та захисних матеріалів

Профіль фахівця:  розробка та вдосконалення хімічних технологій синтезу  наномодифікованих оздоблювальних та захисних матеріалів, в тому числі полімерних та  гібридних, адаптація існуючих нанотехнологій до виробничих процесів.

Освітня програма (бакалавр)

Дисципліни, які забезпечують формування професійних якостей фахівця

Освітня програма: Новітні технології та дизайн сучасних стінових та оздоблювальних матеріалів

Профіль фахівця:  проектування  складу та виробничих хімічних процесів виготовлення сучасних стінових та оздоблювальних матеріалів з  урахуванням  новітніх принципів створення та декорування будівельних виробів і конструкцій з підвищеним строком експлуатації.

Освітня програма (бакалавр)

Дисципліни, які забезпечують формування професійних якостей фахівця

 

Спеціальність – 183  “Технології захисту навколишнього середовища”

Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітнім рівнем бакалавр.

Освітня програма: Технології захисту навколишнього середовища (ТЗНС)

Профіль фахівця – системна підготовка з питань технологій захисту навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки в галузі будівництва та цивільної інженерії.

Фахівці можуть здійснювати проектування, розробку та нагляд за експлуатацією природоохоронних заходів та устаткування на інженерних комунальних мережах, будівельних майданчиках, а також здійснювати вирішення прикладних завдань у природоохоронній сфері, екологічного аудиту, екологічного менеджменту. З метою мінімізації техногенного навантаження на довкілля та сталого природокористування робота фахівців направлена на вирішення питань техногенно-екологічної безпеки об’єктів будівництва та інженерних мереж, а також працювати у природоохоронній сфері на промислових підприємствах, природозахисних організаціях органів державної влади, органах екологічної інспекційної діяльності, установах по проектуванню інженерних систем і технологій захисту навколишнього середовища.

Освітньо-професійна програма (бакалавр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

 

Спеціальність – 191  “Архітектура та містобудування”

Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.

Освітня програма: (бакалавр): Архітектура та містобудування.

Освітня програма: (магістр): Архітектура будівель і споруд (абс), Містобудуання (мб), Дизайн архітектурного середовища (дас).

Профіль фахівця: архітектурне проектування житлових будинків та комплексів, громадських і промислових будівель та споруд; реставрація та реконструкція архітектурних об’єктів, архітектурний менеджмент, теорія та історія архітектури. архітектурне проектування систем розселення, міст, центрів, районів, ансамблів, площ; планування та забудова житлових і промислових районів; вирішення архітектурно-художніх проблем містобудівного проектування, дизайн міського середовища; проектування об’єктів ландшафтної архітектури, елементів благоустрою населених пунктів; реконструкція забудови, теорія містобудування. архітектурно-художнє проектування об’єктів архітектурного середовища; проектування інтер’єрів, обладнання і меблів; художнє конструювання малих архітектурних форм, елементів благоустрою та інформаційно-візуального оформлення архітектурного середовища, теорія дизайну архітектурного середовища.

Освітня програма (бакалавр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця (бакалавр)

АБС. Освітньо-наукова програма (магістр)

МБ. Освітньо-наукова програма (магістр)

ДАС. Освітньо-наукова програма (магістр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця (магістр)

 

Спеціальність – 192 “Будівництво та цивільна інженерія”

Підготовка здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр, освітньо-науковим – доктор філософії, науковим – доктор наук.

Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.

Освітня програма: Автомобільні дороги та аеродроми (АДА)

Профіль фахівця –  наукові дослідження, вишукування, проектування, будівництво, реконструкція, експлуатація та ремонт автомобільних доріг, аеродромів та інженерних об’єктів.

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

Освітня програма: Водопостачання та водовідведення (ВВ)

Профіль фахівця  наукові дослідження, види проектних робіт (проектно-пошукові, проектно-конструкторські, проектно-кошторисні), монтаж, налагодження і експлуатація систем водопостачання і водовідведення населених пунктів і промислових об’єктів, а також систем холодного і гарячого водопостачання, господарсько-побутового і дощового водовідведення будівель різного призначення , підготовки вод, які призначені для питного і виробничого використання, очистки міських господарсько-побутових і виробничих стічних вод від шкідливих забруднень, в тому числі тих, що використовують вторинні і відновлювані ресурси. Випускники обіймають наукові, інженерні та управлінські посади у наукових, проектних і будівельних організаціях, підрозділах міністерства житлово-комунального господарств, водоканалах, можуть здійснювати водогосподарські та природоохоронні обстеження та аудити.

Освітньо-професійна програма (бакалавр)

Освітньо-професійна програма (магістр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

Освітня програма: Гідротехнічне будівництво (ГБ)

Профіль фахівця – наукові дослідження, проектування, будівництво та експлуатація гідротехнічних споруд різного призначення (дренажі, дамби обвалування, водосховища, обвідні канали, підпірні, водоскидні споруди).
Фахівці аналізують стан гідротехнічних об’єктів та ГЕС, розробляють проекти будівництва, відновлення, реконструкції експлуатації гідротехнічних об’єктів та ГЕС, організовують будівництво споруд, що контактують з водою (водних шляхів, морських та річкових портових споруд, причалів для спортивно-прогулянкових суден, шлюзів, гребель та дамб тощо) організують виправні, підводні роботи, забезпечують адміністративно-господарське забезпечення будівельних робіт. Випускники обіймають керівні посади в організаціях з проектування, будівництва, експлуатації гідротехнічних об’єктів та ГЕС, в басейнових, обласних управліннях водних ресурсів та управліннях каналів.

Освітньо-професійна програма (бакалавр)

Освітньо-професійна програма (магістр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

Освітня програма: Міське будівництво та господарство (МБГ)

Профіль фахівця – планування, забудова та реконструкція міських територій; проектування та експлуатація вуличної мережі та транспортних споруд; інженерна підготовка міських територій; проектування споруд захисту міських територій; інженерне обладнання та благоустрій міських території; проектування ландшафту міста; оцінка екологічного стану міського середовища; проектування та будівництво будівель та споруд; створення та ведення містобудівних інформаційних систем; управління розвитком міст.

Освітньо-професійна програма (бакалавр)

Освітньо-професійна програма (магістр)

Освітньо-наукова програма (магістр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

Освітня програма: Промислове і цивільне будівництво (ПЦБ)

Профіль фахівця: проектування промислових і цивільних споруд;
організація та управління будівельним виробництвом; дослідження в галузі теорії і методів розрахунку інженерних конструкцій із застосуванням систем автоматизованого проектування; інженерна підготовка, комплексна реконструкція будівель і споруд.

Освітньо-професійна програма (бакалавр)

Освітньо-професійна програма (магістр)

Освітньо-наукова програма (магістр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

Освітня програма: Зведення та експлуатація будівель і споруд (тільки магістратура)

Профіль фахівця : практична  управлінська та науково-дослідна діяльність у сфері будівництва та цивільної інженерії за спеціалізацією зведення та експлуатація будівель і споруд, здатність проектувати, будувати, реконструювати споруди, використовуючи сучасні технології та матеріали.

Освітньо-професійна програма (магістр)

Освітня програма: Вартісний інжиніринг в будівництві (тільки магістратура)

Профіль фахівця: прогноз та оцінка економічної доцільності при зведенні будівель та інженерних споруд на етапі проектування та будівництва, організація процесу складання проектно-кошторисної документації, здатність використовувати нормативні акти, постанови, розпорядження, методичні та інші керівні матеріали щодо організації проектно-кошторисної справи у будівництві.

Освітньо-професійна програма (магістр)

Освітня програма: Організація і адміністрування будівництвом (тільки магістратура)

Профіль фахівця: фундаментальні та практичні  знання  в сфері управління, організації, аналітики та адміністрування сучасних підприємств, прибуткових та неприбуткових організацій і установ.

Освітньо-професійна програма (магістр)

Освітня програма: Теплогазопостачання і вентиляція (ТВ)

Профіль фахівця: системна підготовка для будівельної та суміжних галузей. Можуть  здійснювати наукові дослідження, проектні роботи (проектно-пошукові, проектно-конструкторські, проектно-кошторисні), монтаж, налагодження і експлуатацію систем теплопостачання і газопостачання населених пунктів, промислових об’єктів та теплотехнологій, а також систем опалення, гарячого водопостачання, вентиляції, кондиціювання повітря, очистки шкідливих вентиляційних та технологічних викидів, у тому числі, що використовують вторинні та відновлювальні енергоресурси. Сучасні інформаційні технології, машинне проектування, раціональне використання природних ресурсів, ресурсоенергозбереження та екологія, менеджмент, маркетинг і право. Випускники обіймають інженерні та управлінські посади у державних, муніципальних, приватних наукових, виробничих та комерційних організаціях, можуть здійснювати ресурсоенергетичні обстеження та аудити.

Освітньо-професійна програма (бакалавр)

Освітньо-професійна програма (магістр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

Освітня програма: Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів (ТБКВМ)

Профіль фахівця: технологія і організація виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів на основі в’яжучих речовин з використанням як місцевої сировини, так і відходів виробництва: проектування виробничих процесів; дослідження будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і технологічних процесів їх виготовлення і контроль якості.

Освітньо-професійна програма (бакалавр)

Освітньо-професійна програма (магістр)

 Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

 

Спеціальність – 193 «Геодезія та землеустрій»

Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітніми рівнями: бакалавр, магістр.
Освітня програма:  Геодезія (ГД)

Профіль фахівця – геодезичне забезпечення вишукувань, проектування, будівництва та експлуатації інженерних споруд; виконання високоточних геодезичних робіт при монтажі будівельних конструкцій та технологічного устаткування; збір просторових даних засобами GPS та наземних вимірювань електронними приладами;створення топографічних карті планів різного призначення; розроблення автоматизованих систем оброблення даних інженерно-геодезичних вишукувань.

Освітньо-професійна програма (бакалавр)

Освітньо-професійна програма (магістр)

 Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

Освітня програма: Геоінформаційні системи і технології (ГІСТ)

Профіль фахівця – використання комп’ютерних технологій, автоматизованих систем містобудівного, земельного та інших кадастрів; створення та супровід муніципальних, регіональних та територіальних геоінформаційних систем (ГІС); ГІС інженерних комунікацій; екологічний моніторинг засобами ГІС, ГІС забезпечення прийняття рішень в управлінні територіями; тематичне картографування місцевості.

Освітньо-професійна програма (бакалавр)

Освітньо-професійна програма (магістр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

Освітня програма: Девелопмент нерухомості (ДН)

Профіль фахівця девелопмент нерухомості – вид підприємницької діяльності спрямований на розвиток об’єкту нерухомості (земельної ділянки, будівлі, майнового комплексу) для збільшення його вартості з урахуванням використання різних прав власності /користування. Включає реалізацію інвестиційного проекту (придбання нерухомості, проектування, реконструкція/будівництво, продаж/ передача в користування, експлуатація об’єкта цілком або частинами. 

Освітньо-професійна програма (магістр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

Освітня програма: Землеустрій та кадастр (ЗіК)

Профіль фахівця – створення геоінформаційних систем відомостей про землі та інше нерухоме майно, їх призначення, обмеження у використанні, кількісну і якісну характеристику, оцінку та розподіл між власниками і користувачами; здійснення робіт з межування земель; проведення обстежувальних, вишукувальних, топографо-геодезичних, картографічних, проектних та проектно-вишукувальні робіт, що виконуються з метою розробка документації щодо раціонального використання та охорони земель, формування і організації території та управління земельними ресурсами та нерухомим майном; проведення всіх узгоджувально-погоджувальних процедур при набутті прав власності на землі та інше нерухоме майно.

Освітньо-професійна програма (магістр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

Освітня програма: Оцінка землі та нерухомого майна (ОЗНМ)

Профіль фахівця – обстеження землі та іншого нерухомого майна з метою проведення незалежної оцінки майна і майнових прав різними ме6тодами для цілей оподаткування, куплі/продачу, застави, відчуження та інших передбачених законом. Проведення аналізу та прогнозування різних ринків нерухомого майна, дослідження потенційних можливостей нерухомості та визначення доцільності зміни існуючого використання. Виконання оціночних процедур, підготовка та резензування оціночної документації. Надання консалтингових послуг.

Освітньо-професійна програма (магістр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

 

Спеціальність – 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»

Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітньо–кваліфікаційними рівнем бакалавр.

Освітня програма: Водогосподарське будівництво і управління водними ресурсами та системами

Профіль фахівця – наукові дослідження, проектування, будівництво та експлуатація гідротехнічних споруд різного призначення (дренажі, греблі, дамби обвалування, водосховища, канали і трубопроводи, водоскидні споруди), систем водопостачання і водовідведення населених пунктів, промислових об’єктів та будівель різного призначення, водо підготовка для питного і виробничого використання, очистка міських господарсько-побутових і виробничих стічних вод від шкідливих забруднень, в тому числі тих, що використовують вторинні і відновлювані ресурси, адміністративно-господарське ведення будівельних та монтажних робіт.

Випускники можуть обіймати керівні посади в організаціях з проектування, будівництва, експлуатації гідротехнічних, комунальних та виробничих об’єктів, в басейнових, обласних управліннях водних ресурсів та управліннях каналів, можуть здійснювати водогосподарські та природоохоронні обстеження та аудити, займатися підприємницькою діяльністю.

Освітньо-професійна програма (бакалавр)

Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

 

Спеціальність – 242 «Туризм» 

Підготовка зі спеціальності здійснюється за освітньо – кваліфікаційними рівнем бакалавр.

Освітня програма: Туризм

Профіль фахівця – інформаційно – аналітичне , організаційно – управлінське забезпечення діяльності у туроператорському та турагентському секторі, у сфері міжнародного менеджменту та маркетингу, науково-дослідній сфері, рекламних агентствах, маркетингових, консалтингових підприємствах туристичного профілю.

Освітньо-професійна програма (бакалавр)

 Дисципліни, які забеспечують формування професійних якостей фахівця

 

Translate »
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux